Toimintasuunnitelma 2022

På Svenska     In English

Vuoden 2022 toiminnan päälinjat 

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin Ihmisoikeusvaltuuskunnassa 20.12.2021.

Toiminnan päälinjat ovat

  • perus- ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen yleinen seuranta, edistäminen ja vahvistaminen;
  • viestintä ja vaikuttaminen perus- ja ihmisoikeuskysymyksissä;
  • vammaisten henkilöiden ja ikääntyneiden oikeuksien toteutumisen seuranta ja edistäminen;
  • Ihmisoikeusvaltuuskunnan toiminta ja perus- ja ihmisoikeustoimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen, myös paikallis- ja aluetasoilla;
  • kansainvälinen ja eurooppalainen perus- ja ihmisoikeuksiin sekä oikeusvaltiokysymyksiin liittyvä yhteistyö.

Ihmisoikeuskeskuksen resurssit

Ihmisoikeuskeskuksen vuoden 2022 budjetti on EUR 997 000.

Ihmisoikeuskeskuksessa on vuonna 2022 pysyviä virkoja seitsemän (johtaja, viisi asiantuntijaa ja hallintoassistentti) ja kaksi uutta määräaikaista nuoremman asiantuntijan virkasuhdetta.

Helmikuussa 2022 aloitetaan ”Nuorten asiantuntijoiden ohjelma”, jossa kaksi perus- ja ihmisoikeuksista kiinnostunutta ja osaavaa nuorta otetaan 18 kuukauden virkasuhteeseen Ihmisoikeuskeskukseen.

Ihmisoikeuskeskus on hallinnollisesti osa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa ja saa osan palveluista kansliasta. Ihmisoikeuskeskus sai uudet toimitilat eduskunnan C- ja D-taloista helmikuun alusta 2020. Uusissa työtiloissa on työpisteet yhdeksälle henkilölle.

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelmat

Ihmisoikeuskus laatii vuosittain toimintasuunnitelman, jonka ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyy.

Siirry toimintasuunnitelmiin.

Toimintasuunnitelma 2022

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomukset

Ihmisoikeuskeskus julkaisee vuosittain toimintakertomuksen, joka sisältää myös ihmisoikeusvaltuuskunnan toiminnan. Ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyy toimintakertomuksen. Vuodesta 2017 alkaen toimintakertomus on julkaistu vain sähköisessä muodossa.

Siirry toimintakertomuksiin.