2018 järjestettyjä tilaisuuksia


Ihmisoikeuskeskuksen vuonna 2018 yhteistyökumppaneiden kanssa järjestämiä tilaisuuksia.

 

Educa-messut 26.-27.1.2018

Ihmisoikeuskeskus osallistui Messukeskuksessa järjestettävään Suomen suurimpaan opetus- ja kasvatusalan Educa-tapahtumaan yhdessä Amnesty Internationalin Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton ja Suomen Unicefin kanssa. Messuosastoon tutustui noin 6 000 opetusalan ammattilaista (messuilla oli yli 15 000 kävijää). Lavaohjelmassa lapset ja nuoret kertoivat hyvistä ihmisoikeusopetuskäytännöistä.

 

Standing up for Human Rights in a Multipolar World 13.4.2018

YK:n apulaisihmisoikeusvaltuutettu Kate Gilmore peräänkuulutti ihmisoikeuksiin panostamista valtioiden välisessä yhteistyössä YK:n ihmisoikeusjulistuksen 70-vuotisjuhlavuotena. YK:n jäsenvaltioilta ja turvallisuusneuvostolta odotetaan jämäkämpää otetta konfliktien ratkaisuihin ja ihmisoikeusloukkauksiin puuttumiseksi. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä oikeusministeriön ja ulkoministeriön kanssa.

 

Transihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin parantaminen 25.4.2018

Tilaisuudessa mm. julkaistiin Ihmisoikeuskeskuksen teettämä selvitys Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen – Tilanne Suomessa ja lainsäädännön kehityslinjoja Euroopassa. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä eduskunnan HLBTI-verkoston, Setan ja Trasekin kanssa.

 

NHRI-akatemia 4.-8.6.2018

Euroopan kansallisille ihmisoikeusinstituutioille suunnattu vuosittainen koulutus, NHRI-akatemia, järjestetään Helsingissä 4.–8.6.2018. Koulutuksessa tarkasteltiin kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden (NHRI) roolia lainsäädäntöprosessissa ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnissa sekä ihmisoikeuspuolustajien suojelussa ja demokraattisten toimintamahdollisuuksien edistämisessä. Koulutukseen osallistui n. 30 asiantuntijaa eri kansallisista ihmisoikeusinstituutioista.  Akatemian pääjärjestäjinä toimivat ETYJ:n demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (ODIHR) ja Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkosto (ENNHRI). Ihmisoikeuskeskus tuki koulutuksen järjestämistä Helsingissä.

 

Infotilaisuus YK:n yksinkertaistetusta määräaikaisraportoinnista 8.10.2018

Suomi on osaltaan hyväksynyt yksinkertaistetun menettelyn KP-, TSS- ja CAT-sopimusten määräaikaisraportoinnin osalta. Yksinkertaistetussa raportoinnissa valtion raportti on vastaus komitean toimittamaan kysymyslistaan (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR). Tämä muodostaa hallituksen raportin. Kansalaisyhteiskunnan ja itsenäisten toimijoiden pitää pyrkiä vaikuttamaan listan teemoihin sen valmisteluvaiheessa. Tilaisuudessa kerrottiin uudistuvasta raportointiprosessista sekä pohdittiin komiteoiden tietoisuuteen nostettavia ajankohtaisia teemoja KP- ja TSS-raporttien osalta. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Ulkoministeriön kanssa.

 

29.11.2018 Suomen tulevaa EU-puheenjohtajuutta ja perusoikeuksia koskeva asiantuntijaseminaari

Suomen puheenjohtajuus Euroopan unionin neuvostossa alkaa heinäkuussa 2019. Puheenjohtajuuskauden valmisteluihin liittyen EU:n perusoikeusviraston (FRA) johtaja Michael O'Flahertyn vierailun yhteydessä järjestettiin ajankohtaisiin EU-perusoikeusasioihin keskittyvä asiantuntijaseminaari. Seminaari järjestettiin yhteistyössä oikeusministeriön ja EU:n perusoikeusviraston kanssa.