Yleiskommentti vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuudesta lain edessä käännetty suomeksi

2.3.2018


Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean yleiskommentti nro 1 (2014), artikla 12, on Ihmisoikeuskeskuksen toimeksiannosta käännetty suomeksi ja ruotsiksi.

Yleiskommentissa komitea muun muassa painottaa, että ihmisoikeusperustainen lähestymistapa vammaisuuteen merkitsee puolesta päättämisen sijasta tuettua päätöksentekoa. Tuki voi tarkoittaa vertaistukea, kommunikointiapua tai toimia, joilla vaaditaan esimerkiksi palveluiden tarjoajilta tietoa ymmärrettävässä muodossa tai mahdollisuutta käyttää viittomakielen ammattitulkkia.

Komitea kehottaa sopimusosapuolia varmistamaan, että vammaisilla henkilöillä on yhdenvertainen oikeudellinen kelpoisuus. Sopimuspuolten on esimerkiksi lopetettava politiikat ja säännökset, joilla sallitaan tai toteutetaan vammaisten henkilöiden pakkohoitoa.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean (CRPD-komitea) yleiskommenteissa avataan ja tarkennetaan, mitä vammaisyleissopimuksen tietty artikla tarkoittaa käytännössä ja millaisiin toimenpiteisiin artikla velvoittaa sopimusosapuolia. Yleiskommentit ovat tärkeitä työkaluja sopimuksen tulkinnassa ja toimeenpanossa.

 

Lue yleiskommentti nro 1, artikla 12, koko käännös.

Alkuperäinen englanninkielinen yleiskommentti (General comment No. 1 (2014) – Article 12: Equal recognition before the law)

Myös yleiskommentti nro 2 (2014) esteettömyydestä ja saavutettavuudesta on suomennettu Ihmisoikeuskeskuksen toimeksiannosta.