Vammaisen henkilön on saatava päättää, kuka avustaa häntä henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvissä tilanteissa

21.5.2019

Vammaisoikeudellisesta näkökulmasta katsoen kyseessä on merkittävä ratkaisu.

Vammaisella henkilöllä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuka häntä avustaa esimerkiksi suihkussa. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen teki maaliskuussa vammaisten oikeuksien kannalta historiallisen ratkaisun, jonka mukaan vammaisella henkilöllä ei ole perus- ja ihmisoikeuksien vastaisesti tällä hetkellä mahdollisuutta vaikuttaa siihen, kuka häntä avustaa henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvissä tilanteissa.

Suomessa otettiin näin ensimmäistä kertaa laillisuusvalvonnassa kantaa siihen, että vammaisen henkilön toivetta avustavan henkilön sukupuolesta on kunnioitettava ja vammaisen henkilön itsemääräämisoikeus avustustilanteissa on turvattava. Vammaisoikeudellisesta näkökulmasta katsoen kyseessä on merkittävä ratkaisu.

”Toisen henkilön avun varassa olevat vammaiset henkilöt eivät käytännössä voi asumispalveluissa vaikuttaa siihen, kuka suorittaa kotona tai asumispalveluissa esimerkiksi alapääpesuja, mikä rikkoo syvästi jokaiselle ihmiselle kuuluvaa koskemattomuutta”, Vammaisten ihmisoikeuskomitean (VIOK) varapuheenjohtaja Elina Nieminen kertoo.

Apulaisoikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitteiden sekä perus- ja ihmisoikeuksien, kuten itsemääräämisoikeuden, toteutuminen on turvattava henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvissä avustamistilanteissa myös käytännössä. Sosiaali- ja terveysministeriöltä odotetaan nyt toimia tilanteen korjaamiseksi.

VIOK antoi Ihmisoikeuskeskuksen pyynnöstä apulaisoikeuskanslerille lausunnon henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvien toimien suorittamisesta vammaisten henkilöiden asumispalveluissa. Lausunnossaan VIOK totesi, että itsemääräämisoikeus ja yksityisyyden kunnioittaminen edellyttävät, että vammainen henkilö voi vaikuttaa siihen, kuka häntä avustaa. Vammaisen henkilön ei pidä vammasta johtuvasta syystä joutua vastaanottamaan apua eri sukupuolta olevalta tai muulta henkilöltä vasten tahtoaan.

 

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu: Vammaisten henkilöiden oikeudet sukupuolisensitiivisissä avustamistilanteissa tulee turvata

 

Lisätiedot:

Asiantuntija Mikko Joronen, Ihmisoikeuskeskus, VIOK:n asiantuntijajäsen

mikko.joronen@ihmisoikeuskeskus, 050 326 8327

 

Ihmisoikeuskeskus on itsenäinen ja riippumaton asiantuntijavirasto, joka edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista yleisesti. Vammaisten ihmisoikeuskomitea on Ihmisoikeuskeskuksen Ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisuudessa toimiva alajaosto. Jaosto voi muun muassa tehdä esityksiä ja esittää näkemyksiään eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Ihmisoikeuskeskukselle siitä, miten ne voisivat kehittää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ja sopimuksen täytäntöönpanotehtävien hoitamista.