Julkaisut ja lausunnot

på svenska     in English

 

Julkaisut

CRPD-komitean yleiskommentti nro 1: yhdenvertaisuus lain edessä

CRPD-komitean yleiskommentti nro 2: esteettömyys ja saavutettavuus

 

Lausunnot

Ihmisoikeuskeskuksen lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

GANHRI:n lausunto CRPD-komitealle luonnoksesta yleiskommentiksi nro 6 (Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo).