Kansainvälinen yhteistyö

ENNHRI CRPD Working Group

Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkoston (ENNHRI) yhteydessä toimii vammaisasioiden työryhmä (CRPD Working Group). Ihmisoikeuskeskus osallistuu aktiivisesti työryhmän toimintaan.

Työryhmän tarkoituksena on:

  • Toimia tiedonvaihtokanavana vammaisten henkilöiden oikeuksien parissa työskenteleville ihmisoikeusinstituutioille, valtuutetuille ja vammaisyleissopimuksen mukaisille kansallisille mekanismeille sekä Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston toimielinten kesken vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvissä asioissa.
  • Tunnistaa, kehittää ja edistää hyvien käytänteiden omaksumista liittyen kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden toimintaan vammaisyleissopimuksen toimeenpanon edistämisessä, suojelemisessa ja seurannassa.
  • Koordinoida eurooppalaisten ihmisoikeusinstituutioiden osallistumista vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvään toimintaan YK:n ihmisoikeusneuvostossa, vammaisten henkilöiden oikeuksien komiteassa ja sopimusosapuolten kokouksissa sekä muissa vammaisyleissopimukseen liittyvissä tapahtumissa.
  • Toimia Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tukena tarvittaessa liittyen sen rooliin vammaisyleissopimuksen toimeenpanon edistämisessä ja seurannassa EU-tasolla.

GANHRI

Kansainvälisesti ihmisoikeusinstituutioiden työtä koordinoi kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälinen verkosto GANHRI.

Ihmisoikeuskeskus osallistuu GANHRI:n toimintaan ja myötävaikuttaa siihen, että vammaisten henkilöiden oikeudet nousisivat verkoston toiminnassa esille nykyistä voimakkaammin.

Ihmisoikeuskeskus näkisi mielellään, että myös GANHRI:ssa toimisi vammaisasioiden työryhmä. Tämä mahdollistaisi muun muassa nykyistä paremman tiedonvaihdon ja oppimisen vammaisyleissopimuksen jo paljon ennen Suomea ratifioineilta Australialta ja Uudelta-Seelannilta.