Kansainvälinen yhteistyö

ENNHRI CRPD Working Group

Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkoston (ENNHRI) yhteydessä toimii vammaisasioiden työryhmä (CRPD Working Group). Ihmisoikeuskeskus osallistuu aktiivisesti työryhmän toimintaan.

Työryhmän tarkoituksena on:

Toimia tiedonvaihtokanavana vammaisten henkilöiden oikeuksien parissa työskenteleville ihmisoikeusinstituutioille, valtuutetuille ja vammaisyleissopimuksen mukaisille kansallisille mekanismeille sekä Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston toimielinten kesken vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Tunnistaa, kehittää ja edistää hyvien käytänteiden omaksumista liittyen kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden toimintaan vammaisyleissopimuksen toimeenpanon edistämisessä, suojelemisessa ja seurannassa.

Koordinoida eurooppalaisten ihmisoikeusinstituutioiden osallistumista vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvään toimintaan YK:n ihmisoikeusneuvostossa, vammaisten henkilöiden oikeuksien komiteassa ja sopimusosapuolten kokouksissa sekä muissa vammaisyleissopimukseen liittyvissä tapahtumissa.

Toimia Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tukena tarvittaessa liittyen sen rooliin vammaisyleissopimuksen toimeenpanon edistämisessä ja seurannassa EU-tasolla.

 

GANHRI

Kansainvälisesti ihmisoikeusinstituutioiden työtä koordinoi kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälinen verkosto GANHRI.

Ihmisoikeuskeskus osallistuu GANHRI:n toimintaan ja vaikutti voimakkaasti siihen, että verkostoon perustettiin vammaisasioiden työryhmä (GANHRI CRPD Working Group) vuonna 2019. Ihmisoikeuskeskuksen osallistuminen työryhmän toimintaan on mahdollistanut paremman tiedonvaihdon ja oppimisen vammaisyleissopimuksen jo paljon ennen Suomea ratifioineilta Australialta ja Uudelta-Seelannilta.