Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)

på svenska     in English

VIOK:in tekemät esitykset ja lausunnot

VIOK:in lausuntoliite apulaisoikeuskanslerin Ihmsioikeuskeskukselle osoittamaan lausuntopyyntöön liittyen sukupuolisensitiiviseen avustamiseen intiimitoiminnoissa.

VIOK:in esitys Ihmisoikeuskeskukselle ja ihmisoikeusvaltuuskunnalle liittyen vammaisten henkilöiden osallistamiseen sote- ja maakuntauudistuksessa.

Ihmisoikeuskeskuksen vastaus esitykseen.

Ihmisoikeuskeskuksen saatekirje sosiaali- ja terveysministeriöön.

Kokouspöytäkirjat 2019

VIOK_12032019_pöytäkirja.pdf (489 kB)
VIOK_pöytäkirja_12032019
VIOK_28052019_pöytäkirja.pdf (427 kB)
VIOK_pöytäkirja_28052019
VIOK_29082019_pöytäkirja.pdf (408 kB)
VIOK_pöytäkirja_29082019
VIOK_02102019_pöytäkirja.pdf (410 kB)
VIOK_02102019_pöytäkirja
VIOK_06112019_pöytäkirja.pdf (313 kB)
VIOK_06112019_pöytäkirja

Kokouspöytäkirjat 2018

VIOK_Pöytäkirja_hyväksytty_24042018.pdf (404 kB)
VIOK pöytäkirja 24.4.2018
VIOK_pöytäkirja_hyväksytty__27032018.pdf (429 kB)
VIOK pöytäkirja 27.3.2018
VIOK pöytäkirja_hyväksytty_12022018.pdf (418 kB)
VIOK pöytäkirja 12.2.2018
VIOK_pöytäkirja_hyväksytty_04092018.pdf (428 kB)
VIOK pöytäkirja 4.9.2018
VIOK_pöytäkirja_hyväksytty_10102018.pdf (432 kB)
VIOK pöytäkirja 10.10.2018
VIOK_21112018_pöytäkirja_hyväksytty.pdf (427 kB)
VIOK pöytäkirja 21.11.2018

Ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisuudessa toimii pysyvänä jaostona vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK). Komitea piti järjestäytymiskokouksensa 19.10.2016. Komitean toimikausi on Ihmisoikeusvaltuuskunnan tapaan nelivuotinen (2016-2020).

 

VIOK:in jäsenet 2016-2020

Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäseniä VIOK:issa ovat:

Markku Jokinen (puheenjohtaja)

Elina Nieminen (varapuheenjohtaja)

Antti Teittinen

Riku Virtanen

Pirkko Mahlamäki

 

Asiantuntijajäseninä toimivat

Minna Verronen (eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia)

Mikko Joronen (Ihmisoikeuskeskus)

 

Vuoden 2018 maaliskuussa jaostoa on täydennetty Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestyksen perusteella seuraavilla ihmisoikeusinstituution ulkopuolisilla asiantuntijoilla (vähintään neljä vammaista henkilöä ja lisäksi tarvittava määrä muita vammaisten henkilöiden oikeuksiin hyvin perehtyneitä henkilöitä)

Tytti Matsinen

Milla Ilonen

Eeva Tupi

Sanna Ahola

 

VIOK:in tehtävät

Valtuuskunnan työjärjestyksen mukaan jaosto voi tehdä esityksiä ja esittää näkemyksiään eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Ihmisoikeuskeskukselle siitä, miten ne voisivat kehittää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ja sopimuksen täytäntöönpanotehtävien hoitamista.

Komitea voi myös esittää ihmisoikeusvaltuuskunnalle käsiteltäväksi vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyviä kysymyksiä ja tehdä esityksiä valtuuskunnan päätettäväksi.

Vastavuoroisesti oikeusasiamies ja Ihmisoikeuskeskus voivat pyytää komitealta asiantuntija-apua heille kuuluvien vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanotehtävien hoitamiseksi.