Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)

Ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisuudessa toimii pysyvänä jaostona vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK). Komitea aloitti toimintansa 2016. Komitean toimikausi on sama kuin Ihmisoikeusvaltuuskunnan toimikausi, neljä vuotta.

VIOK:in jäsenet 2020-2024

Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäseniä VIOK:issa ovat:

Anna Caldén 
Pirkko Mahlamäki
Yrjö Mattila
Antti Teittinen

Asiantuntijajäseninä toimivat:

Minna Verronen (eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia)
Nitin Sood (Ihmisoikeuskeskus)

Ihmisoikeusinstituution ulkopuolisina asiantuntijajäseninä toimivat:

Elina Nieminen (Invalidiliitto ry) 

Markku Jokinen (Kuurojen Liitto ry) 

Sari Kokko (Näkövammaisten liitto ry) 

Pirkko Justander (Rusetti - Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry)

Anssi Karhu (Me Itse ry, Kotkan alajaosto)

VIOK:in tehtävät

E 284/2014 sekä Ihmisoikeusvaltuuskunnan ja sen pysyvän jaoston, vammaisten ihmisoikeuskomitean (VIOK) työjärjestykset määrittelevät VIOK:in toiminnan.

Jaoston tarkoitus on osallistaa vammaiset henkilöt ja vammaisjärjestöt sekä Ihmisoikeuskeskuksen että EOA:n toimintaan YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisesti.

Komitea voi:

  • tehdä esityksiä ja esittää näkemyksiään eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Ihmisoikeuskeskukselle siitä, miten nämä voisivat kehittää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ja YK:n vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanotehtävien hoitamista
  • esittää ihmisoikeusvaltuuskunnalle käsiteltäväksi ja päätettäväksi vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyviä kysymyksiä
  • antaa asiantuntija-apua eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Ihmisoikeuskeskukselle näiden pyynnöstä niille kuuluvien vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanotehtävien hoitamiseksi (esim. tarkastukset, lausunnot, aloitteet, kannanotot, koulutus, tiedotus)

Komitea raportoi työskentelystään säännöllisesti ihmisoikeusvaltuuskunnalle.

Kokouspöytäkirjat 2023

Vuoden ensimmäinen pöytäkirja julkaistaan, kun se on hyväksytty seuraavassa kokouksessa. Voit pyytää aiempien vuosien pöytäkirjoja VIOK:n sihteeriltä.