Vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK)

På Svenska     In English

Ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisuudessa toimii pysyvänä jaostona vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK). Komitea aloitti toimintansa 2016. Komitean toimikausi on sama kuin Ihmisoikeusvaltuuskunnan toimikausi, neljä vuotta.

VIOK:in jäsenet 2020-2024

Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäseniä VIOK:issa ovat:

Anna Caldén 
Pirkko Mahlamäki
Yrjö Mattila
Antti Teittinen

Asiantuntijajäseninä toimivat:

Minna Verronen (eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia)
Mikko Joronen (Ihmisoikeuskeskus)

Ihmisoikeusinstituution ulkopuolisina asiantuntijajäseninä toimivat:

Elina Nieminen (Invalidiliitto ry) 

Markku Jokinen (Kuurojen Liitto ry) 

Sari Kokko (Näkövammaisten liitto ry) 

Pirkko Justander (Rusetti - Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys ry)

Anssi Karhu (Me Itse ry, Kotkan alajaosto)

VIOK:in tehtävät

E 284/2014 sekä Ihmisoikeusvaltuuskunnan ja sen pysyvän jaoston, vammaisten ihmisoikeuskomitean (VIOK) työjärjestykset määrittelevät VIOK:in toiminnan.

Jaoston tarkoitus on osallistaa vammaiset henkilöt ja vammaisjärjestöt sekä Ihmisoikeuskeskuksen että EOA:n toimintaan YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisesti.

Komitea voi:

 • tehdä esityksiä ja esittää näkemyksiään eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Ihmisoikeuskeskukselle siitä, miten nämä voisivat kehittää vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista ja YK:n vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanotehtävien hoitamista
 • esittää ihmisoikeusvaltuuskunnalle käsiteltäväksi ja päätettäväksi vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyviä kysymyksiä
 • antaa asiantuntija-apua eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Ihmisoikeuskeskukselle näiden pyynnöstä niille kuuluvien vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanotehtävien hoitamiseksi (esim. tarkastukset, lausunnot, aloitteet, kannanotot, koulutus, tiedotus)

Komitea raportoi työskentelystään säännöllisesti ihmisoikeusvaltuuskunnalle.

VIOK:in tekemät esitykset ja lausunnot

 • Lausunto_VIOK_11102019.pdf 337 KB
  VIOK:in lausuntoliite apulaisoikeuskanslerin Ihmisoikeuskeskukselle osoittamaan lausuntopyyntöön liittyen Yle-uutisten käännöstekstityksen toteutukseen.
 • Liite_1_VIOK.pdf 574 KB
  VIOK:in lausuntoliite apulaisoikeuskanslerin Ihmsioikeuskeskukselle osoittamaan lausuntopyyntöön liittyen sukupuolisensitiiviseen avustamiseen intiimitoiminnoissa.
 • VIOK_esitys_IOK_ja_IOV_20042017.pdf 1 MB
  VIOK:in esitys Ihmisoikeuskeskukselle ja ihmisoikeusvaltuuskunnalle liittyen vammaisten henkilöiden osallistamiseen sote- ja maakuntauudistuksessa.
Koristekuva, vihreä viiva.

Kokouspöytäkirjat 2021

Kokouspöytäkirjat 2020