Vanhusten oikeudet -seminaari Pikkuparlamentissa 10.10.2019

22.9.2019

Seminaarissa tarkastellaan vanhusten oikeuksien toteutumista sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Ihmisoikeuskeskus järjestää torstaina 10.10.2019 klo 9-16 eduskunnan Pikkuparlamentissa (Arkadiankatu 3, Helsinki) seminaarin vanhusten oikeuksista. Seminaarin pääteemoina ovat vanhusten oikeuksien toteutuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa ja vanhusten itsemääräämisoikeus ja osallisuus yhteiskunnassa.

Tilaisuuden tavoitteena on jakaa ajankohtaista tietoa vanhusten oikeuksien toteutumisesta sekä herättää ajatuksia ja keskustelua vanhusten oikeuksien edistämiseksi. Puhujina seminaarissa kuullaan alan keskeisiä asiantuntijoita muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, oikeusasiamiehen kansliasta sekä järjestöistä ja yliopistoista.  

Tilaisuuden ohjelma ja muut tiedot

Lisätiedot:

Sanna Ahola, asiantuntija, sanna.ahola@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 475 9970

Susan Villa, asiantuntija, susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 341 2267