Ihmisoikeuskeskuksen julkaisu: Ikääntyneiden henkilöiden oikeudet – keskeiset kansainväliset sopimukset ja kansallinen lainsäädäntö

10.10.2019

Ihmisoikeuskeskuksen uusimmassa julkaisussa käydään tiiviisti läpi van­husten oikeuksien kannalta merkityksellisimmät kansain­väliset ihmisoikeusinstrumentit ja tarkastellaan perustuslakia sekä muuta kansallista lainsää­däntöä ikääntyneiden näkökulmasta.

Kansainväliset ikääntyneiden henkilöiden oikeuksia koskevat normit luovat pohjan kan­salliselle lainsäädännölle ja vanhuspolitiikalle. Tällä hetkellä kansainvälisellä ja alueellisella tasolla ei ole juurikaan nimenomaisesti ikään­tyneiden oikeuksiin keskittyviä velvoittavia sopimuksia, normeja tai asiakirjoja. Suurin osa ikääntyneiden ihmisoikeuksia koskevista asiakirjoista on ei-sitovia eli niin kutsuttuja soft law -instrumentteja, joita valtioilla ei ole tiukkaa velvollisuutta noudattaa.

Monet kansainväliset ihmisoikeussopimuk­set sekä muut kansainväliset ja alueelliset me­kanismit ovat kuitenkin merkityksellisiä myös ikääntyneiden oikeuksien kannalta. Samoin Suomen perustuslaki ja muu kansallinen lainsäädäntö takaavat iäkkäiden ihmisten oikeudet pääsääntöisesti aivan samoin kuin muidenkin. Osa lainsäädännöstä, kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät lait, ovat erityisen keskeisiä vanhusten näkökulmasta.

Ihmisoikeuskeskuksen uusimmassa julkaisussa Ikääntyneiden henkilöiden oikeudet – keskeiset kansainväliset sopimukset ja kansallinen lainsäädäntö käydään tiiviisti läpi van­husten oikeuksien kannalta merkityksellisimmät kansain­väliset ihmisoikeusinstrumentit ja tarkastellaan perustuslakia sekä muuta kansallista lainsää­däntöä ikääntyneiden näkökulmasta. Lisäksi esi­tellään muutamia vanhusten oikeuksiin liittyviä oikeustapauksia.

Lue julkaisu

 
Lisätietoja:

Sanna Ahola, asiantuntija, sanna.ahola@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 475 9970

Susan Villa, asiantuntija, susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 341 2267