Saamelaisvanhukset tarvitsevat palveluja omalla kielellään

22.10.2019

Ihmisoikeuskeskus muistuttaa saamen kielten viikolla saamelaisvanhusten oikeudesta saada palveluja omalla kielellään saamelaisten kotiseutualueella.

Vuonna 2019 vietetään kansainvälistä alkuperäiskansojen kielten teemavuotta ja saamen kielten viikkoa juhlistetaan 21.-27.10.2019. Ihmisoikeuskeskus vastasi Saamelaiskäräjien kutsuun osallistua teemaviikolle nostamalla esiin saamelaisten vanhusten oikeudet omaan kieleen.

Perustuslaki turvaa saamelaisille Suomen ainoana alkuperäiskansana oikeuden omaan kieleen ja kulttuuriin ja niitä koskevaan itsehallintoon saamelaisten kotiseutualueella. Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea.

Saamelaisilla ikääntyneillä on oikeus saada omankielisiä palveluja kotiseutualueellaan. Vanhuksilla on tarve tulla ymmärretyksi omalla kielellään ja oman kulttuurinsa jäsenenä.

Tutustu saamelaisvanhusten elämään Inarin seudulla. Kaikki tekstit ovat luettavissa kaikilla kolmella saamen kielellä.

Inarinsaameksi

Koltansaameksi

Pohjoissaameksi

Suomeksi

 

Lisätiedot:

Sanna Ahola, asiantuntija, sanna.ahola@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 475 9970

Susan Villa, asiantuntija, susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 341 2267