Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta iäkkäiden laatusuositukseksi 2020-2023

25.6.2020

Ihmisoikeuskeskus lausui sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä luonnoksesta uudeksi iäkkäitä ihmisiä koskevaksi laatusuositukseksi. Laatusuosituksen laatiminen on osa iäkkäiden palvelujen uudistamisen kokonaisuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta uudeksi iäkkäitä ihmisiä koskevaksi laatusuositukseksi.

Laatusuosituksen laatiminen on osa iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistamisen kokonaisuutta. Ehdotettu laatusuositus vuosille 2020–2023 painottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, teknologian käyttöönottoa, vapaaehtoistoiminnan edistämistä, asumisen ja liikkumisympäristöjen merkitystä sekä iäkkäiden henkilöiden palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä tekijöitä. 

Ihmisoikeuskeskus antoi oman lausuntonsa luonnoksesta. Lausunnossa Ihmisoikeuskeskus painottaa mm. oikeusturvakysymyksiä, iäkkäiden palvelujen oikeusperustaisuutta, esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä iäkkään ihmisen oikeutta nauttia samoista perus- ja ihmisoikeuksista kuin muukin väestö.

Liitteet