Ihmisoikeuskeskus antoi lausunnon palliatiivisen hoidon ja saattohoidon sääntelyn alustavasta luonnoksesta

16.9.2020

Ihmisoikeuskeskus lausui palliatiivisen hoidon ja saattohoidon sääntelyn alustavasta luonnoksesta elämän loppuvaiheen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädäntötarpeen asiantuntijatyöryhmän alatyöryhmänä toimivalle säädöstyöryhmälle.

Lausunto palliatiivisen hoidon ja saattohoidon sääntelyn alustavasta luonnoksesta Ihmisoikeuskeskus otti kantaa mm. hoitotahdon merkitykseen potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumisessa, päätöksenteon ja itsemääräämiskyvyn tukemiseen ja henkilön edustamista hoitopäätöksissä koskeviin kysymyksiin.

Lisäksi Ihmisoikeuskeskus arvioi hoidon rajaamista koskevia kysymyksiä ja niihin sisältyviä riskitekijöitä.

Liitteet