Ihmisoikeuskeskus käynnisti hankkeen ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi

30.9.2020

Ihmisoikeuskeskus on aloittanut koulutushankkeen ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden toteutumisen vahvistamiseksi yhteistyössä Valviran ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Ihmisoikeuskeskus on käynnistänyt hankkeen itsemääräämisoikeuden toteutumisen vahvistamiseksi. Valviran ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa yhteistyönä tehdään pilottihanke, jonka tarkoituksena on edistää ikääntyneiden asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ympärivuorokautisissa asumispalveluissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä tehostetun palveluasumisen tuottajien kanssa. Toteuttamistapana on hankkeeseen valikoitavien yksiköiden henkilökunnan, esimiesten ja vastaavien lääkärien kouluttaminen. Hankkeen myötä valmistuvaa koulutusmateriaalia on tarkoitus jatkossa hyödyntää laajemmin myös muissa asumispalveluyksiköissä.

Hanke käynnistyy tänä syksynä kyselyllä, joka kohdistetaan pilottiin osallistuvien yksiköiden henkilökunnalle, esimiehille ja vastaaville lääkäreille. Kyselyllä kartoitetaan henkilöstön näkemyksiä ja osaamista perus- ja ihmisoikeusasioissa ja sitä käytetään pohjana tulevalle koulutusmateriaalille.