Uutisia

[1-100] [101-135]
Kesäkuun alussa Helsingissä järjestetyssä NHRI-akatemiassa käsiteltiin ihmisoikeuspuolustajien suojelua ja kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden roolia lainsäädäntöprosessissa. 
YK:n ihmisoikeusneuvoston 38.istunto käynnistyy tänään Genevessä. Istunnossa keskustellaan muun muassa naisten oikeuksista.
Oikeusministeriön vuoden 2018 Demokratiapalkinnon teemana on demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus. 10 000 euron arvoinen palkinto voidaan myöntää yhdelle kansalaisyhteiskuntaa edustavalle toimijalle tai se voidaan jakaa useamman toimijan kesken. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voi tehdä 20. elokuuta saakka.
Euroopan komissio on julkaissut vuotuisen kertomuksensa, jossa arvioidaan EU:n perusoikeuskirjan soveltamista.
Lähes 60 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä, että ikääntyneisyys on haitaksi töitä haettaessa. Yhteiskunta pitää usein ikääntyneitä taakkana. Jätämme liian usein huomiotta ikääntyneiden ihmisoikeudet. EU:n perusoikeusvirasto FRA tarkastelee vuoden 2018 raportissaan sitä, miten oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa ikääntyneiden kunnioittamiseksi on alettu noudattaa.
Euroopan kansallisille ihmisoikeusinstituutioille suunnattu vuosittainen koulutus, NHRI-akatemia, järjestetään tänä vuonna Helsingissä.
Vuoden 2017 aikana Ihmisoikeuskeskus kehitti perus- ja ihmisoikeuksien seurantaa. YK:n vammaisyleissopimuksen edistäminen ja seuranta uutena tehtävänä vakiintui, ja perus- ja ihmisoikeuskoulutus levisi laajalle. Ihmisoikeuskeskus osallistui aktiivisesti kansainväliseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta kielsi luottoyhtiötä käyttämästä tilastollista menetelmää luotonhakijaa syrjivästi kuluttajaluotonannossa, jossa tuli esiin myös moniperustaista välitöntä syrjintää.
Suomi on selvästi muita Pohjoismaita jäljessä transihmisten ihmisoikeuksien toteutumisessa. Suomessa transihmiset joutuvat edelleen luopumaan lisääntymiskyvystään, jos he haluavat korjata henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän.
YK:n apulaisihmisoikeusvaltuutettu Kate Gilmore odottaa jämäkämpää otetta konfliktien ratkaisussa ja ihmisoikeusloukkauksiin puuttumisessa niin YK:n jäsenvaltioilta kuin turvallisuusneuvostolta.
YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea katsoi, ettei lapsen huoltajuuden siirtämiselle lapsen äidiltä isälle ollut perusteita, eivätkä oikeusasteet huomioineet äidin kokemaa perheväkivaltaa tai isän saamaa väkivaltatuomiota riittävästi.
Ihmisoikeuskeskuksen julkaisemaa suomi-ruotsi-englanti ihmisoikeussanastoa on täydennetty.
YK:n apulaisihmisoikeusvaltuutettu Kate Gilmore vierailee Suomessa perjantaina 13. huhtikuuta.
YK:n Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea on julkaissut luonnoksen ja lausuntopyynnön yleiskommentista nro 7, joka käsittelee vammaisten henkilöiden kuulemista ja osallistamista.
Tuoreet tutkimukset osoittavat, että turvapaikanhakijoiden oikeudellinen asema on heikentynyt Suomessa.
Oppaaseen on poimittu tuoreita tapausesimerkkejä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta ja Euroopan unionin tuomioistuimesta
Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumi ry:n yhteistyössä toteuttama verkkokysely vammaisten henkilöiden oikeuksista aukeaa tänään 15.3.2018. Kyselyyn voi vasta 30.5.2018 asti.
Tänään julkaistiin Suomen ensimmäinen toimintaohjelma YK:n vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanon edistämiseksi.
Voimakkaassa puheenvuorossaan valtuutettu mm. muistutti valtioiden johtajia YK:n ihmisoikeusjulistuksen periaatteiden merkityksestä.
Lapsiasiavaltuutettu on julkaissut nyt suomeksi yhteensä 21 YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttia.
Ihmisoikeusneuvoston neljä viikkoa kestävä istunto alkoi eilen korkean tason edustajien puheenvuoroilla.
Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot eri puolilta maailmaa kokoontuvat 21. - 23.2. Genevessä
Ihmisoikeuskeskus on kirjeessään 1.2.2018 oikeus- ja sisäministereille ilmaissut huolensa turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumisesta.
Ihmisoikeuskasvatus osaksi koulukulttuuria -lavaohjelman pääosassa olivat lapset ja nuoret, jotka kertoivat kokemuksiaan ja toiveitaan ihmisoikeuksien opetuksesta. Ihmisoikeuskeskus osallistui kasvatusalan vuotuisille Educa-messuille ihmisoikeuskasvatusta käsittelevällä osastolla ja lavaohjelmalla yhteistyössä Ihmisoikeusliiton, Suomen Amnestyn osaston ja Suomen Unicefin kanssa.
Ihmisoikeuskeskus korosti lausunnossaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä vähemmistöjen oikeuksien huomioimista yhteiskunnassa yleisesti, mutta myös romaniyhteisön sisällä.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosiraportti ja tilastot vuodelta 2017 on julkaistu. Suomea vastaan vireillä on vain 14 valitusta.
Sosiaalisten oikeuksien komitea pitää edelleen mm. Suomen työttömyysturvaa ja vanhuuseläkkeitä liian alhaisina. Myönteistä kehitystä vuosina 2012-2015 tapahtui työterveyshuollon kehittämisessä, vanhempainetuuksissa ja vammaisuudesta johtuvien etuuksien myöntämisessä.
Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean yleiskommentti nro 1 (2014), artikla 12, on Ihmisoikeuskeskuksen toimeksiannosta käännetty suomeksi ja ruotsiksi.
Juuri julkaistun raportin mukaan ihmisoikeuksia edistävät kansalaisjärjestöt joutuvat kohtaamaan EU-maissa useita haasteita. Ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvista hyökkäyksistä tarvittaisiin lisää tietoa.
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea pyysi viime vuoden lopussa lausuntoja yleiskommenttiluonnokseen, joka käsittelee vammaisten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä (vammaisyleissopimuksen artikla 5). Ihmisoikeuskeskus osallistui kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälisen verkoston GANHRI:n yhteislausunnon laatimiseen.
Tule kuulemaan innostavia esimerkkejä ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamisesta koulukulttuurissa lavaohjelmassa 26.1. Tieto-lavalla ja keskustelemaan ihmisoikeuskasvatuksesta yhteistyössä järjestöjen kanssa toteuttamallamme osastolla 6h88. Educassa saat uusia ideoita!
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta päätöksiä vammaisten henkilöiden syrjinnästä
Eduskunnan kirjastossa kaikille avointa koulutusta kirjastosta, tiedonhankinnasta, tietokannoista, lainsäädäntöasiakirjoista, eduskunnan toiminnasta sekä mm. EU-asioiden käsittelyprosesseista.
Vuosien 2012-2017 uutiset koottu uutisarkistoon.
Ihmisoikeusvaltuuskunta vaatii 13.12.2017 tekemässään kannanotossa hallitusta ryhtymään translain pikaiseen uudistamiseen. Translaista on poistettava vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Transihmisten itsemääräämisoikeus, yksityiselämän suoja sekä henkilökohtainen koskemattomuus tulee turvata laissa.
RSS ATOM