Ihmisoikeuskeskus lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaItuutetusta

15.12.2020

Lausuntopyynnön mukaisesti Ihmisoikeuskeskus pohti lausunnossaan, voitaisiinko esityksellä parantaa ikääntyneiden ihmisten asemaa, ja esitti näkemyksensä valtuutetulle esitettävistä tehtävistä.

Ikääntyneiden oikeudet toteutuvat edelleen huonosti. Tarvitaan vielä paljon työtä, jotta ikääntyneet ihmiset ymmärretään oikeuksien haltioina ja täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä ja että heidät huomioidaan päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa. Ihmisoikeuskeskus katsoo kuitenkin, että on tärkeää kohdistaa melko pienet lisäresurssit järkevällä tavalla. Tästä syystä on erityisen tärkeää varmistaa, että esitetty vanhusasiavaltuutetun tehtävä on sopusoinnussa muiden toimijoiden tehtävien ja vastuualueiden kanssa.

Liitteet