Ihmisoikeuskeskus tekee selvityksen vanhusneuvostojen tilanteesta

2.10.2020

Vanhusneuvostojen tilanteesta ja käytännöistä eri kunnissa kaivataan lisää tietoa. Ihmisoikeuskeskus käynnistää syksyn 2020 aikana selvityksen, jolla kartoitetaan neuvostojen hyviä käytäntöjä ja mahdollisia haasteita.

Kuntalain mukaan ikääntyneiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvoston kokoonpano, valinta ja toimintatavat ovat kunnan päätettävissä. Käytännössä vanhusneuvostojen toiminta vaihteleekin eri kuntien välillä etenkin sen osalta, millaiset vaikutusmahdollisuudet neuvostolla on kunnan asioissa.

Vanhusneuvostojen tilanteesta ja käytännöistä eri kunnissa kaivataan lisää tietoa. Ihmisoikeuskeskus käynnistää syksyn 2020 aikana selvityksen, jolla kartoitetaan neuvostojen hyviä käytäntöjä ja mahdollisia haasteita. Selvityksen pohjaksi kaikille vanhusneuvostoille lähetetään kysely, jolla selvitetään kunkin neuvoston käytäntöjä ja toiminnan edellytyksiä. Kyselyn tavoitteena on tarkastella, millaisia hyviä käytäntöjä olisi hyvä siirtää kunnasta toiseen ja miten neuvostojen työtä ja asemaa voidaan tukea jatkossa. Kyselyn tuloksista julkaistaan raportti vuoden 2020 lopulla.

Ihmisoikeuskeskuksen tavoitteena on vahvistaa oikeudellista näkökulmaa ikääntyneisiin liittyvässä toiminnassa, päätöksenteossa ja myös laajemmin asenteissa. Vanhusneuvostoilla kuuluisi olla keskeinen rooli muun muassa ikääntyneiden hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Vanhusneuvostojen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen on tämän vuoksi erityisen tärkeää.

 

Lisätiedot hankkeesta:

Sanna Ahola, asiantuntija

sanna.ahola@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 475 9970

Susan Villa, asiantuntija

susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 341 2267

https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/vanhusten-oikeudet/