YK - Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealta ensimmäinen ratkaisu inklusiivisesta opetuksesta

1.12.2020

CRPD-komitea totesi 18.9.2020 antamassaan ratkaisussa sopimusosapuolen rikkoneen vammaisen lapsen oikeutta inklusiiviseen opetukseen.

CRPD-komitea totesi Espanjan rikkoneen lapsen oikeutta inklusiiviseen opetukseen. Lapsen oli edellytetty, vastoin vanhempien tahtoa, käyvän vammaisille lapsille tarkoitettua erityiskoulua. Komitean mukaan sopimusosapuoli ei arvioinut lapsen yksilöllisiä tarpeita eikä ryhtynyt sellaisiin toimenpiteisiin, jotka olisivat mahdollistaneet inklusiiviseen opetuksen.

Vammaisyleissopimuksen artikla 24 takaa kaikille lapsille oikeuden inklusiiviseen opetukseen.  

Tämä on CRPD-komitean ensimmäinen ratkaisu oikeudesta inklusiiviseen opetukseen.