Koronapandemialla on merkittäviä vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen – Ihmisoikeusvaltuuskunta antoi suosituksia oikeuksien turvaamiseksi

27.1.2021 klo 08:00

Ihmisoikeuskeskus koosti tilannekuvan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta koronapandemian aikana. Keskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta antoi suosituksia päättäjille siitä, miten oikeudet on turvattava kriisin aikana ja sen jälkihoidossa.

Koronapandemia ja sen torjumiseksi tehdyt erilaiset rajoitukset ja muut toimet ovat vaikuttaneet monin tavoin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta käsitteli viime vuoden työpajoissaan näitä vaikutuksia etenkin oikeusvaltion toiminnan, ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden oikeuksien, lasten ja nuorten oikeuksien sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan näkökulmasta.

Ihmisoikeuskeskus koosti käsittelyn pohjalta tiiviin tilannekuvan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ja valtuuskunnan suositukset päättäjille siitä, miten oikeudet on turvattava koronapandemian aikana ja sen jälkihoidossa.

Jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, kuten ikääntyneet ja vammaiset henki­löt, vähemmistöt ja saamelaiset, ovat joutuneet koronapandemian ja siihen liittyvien toimien vuoksi entistäkin vaikeampaan tilanteeseen. Suosituksissa painotetaan, että on erityisen tärkeää, että pandemian aikana tehtyjen toimien tosiasiallisia vaikutuksia yksilöiden ja eri ihmisryhmien oikeuksiin seurataan ja arvioidaan jatkossa järjestelmällisesti ja säännöllisesti.

Valtuuskunta arvioi nyt ensimmäistä kertaa myös oikeusvaltion tilaa ja haasteita Suomessa. Ylei­sen kartoituksen ohella aiheina olivat korona­pandemian vaikutukset oikeuksien toteutumi­seen ja oikeusvaltion takeiden toimivuuteen yleisesti. Oikeusvaltiolla ja perustuslain valvontajärjestelmän toimivuudella on keskeinen merkitys perus- ja ihmisoikeuksi­en turvaamiselle ja edistämiselle etenkin koronapandemian kaltaisen kriisin aikana.

Koronapandemian vaikutukset perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen – Ihmisoikeusvaltuuskunnan suosituksia

 

Lisätiedot:

Sirpa Rautio, Ihmisoikeuskeskuksen johtaja, ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtaja

sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, 09 4321 (eduskunnan vaihde)

Leena Leikas, Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija, ihmisoikeusvaltuuskunnan sihteeri

leena.leikas@ihmisoikeuskeskus.fi, 09 4321 (eduskunnan vaihde)

 

Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta on keskuksen laajapohjainen yhteistyöelin, jonka jäsenet edustavat vankkaa perus- ja ihmisoikeus­osaamista yhteiskunnan eri aloilta. Valtuuskunnan pysyviä jäseniä ovat eduskunnan oikeusasiamie­hen edustaja, oikeuskanslerin edustaja, kaikki erityisvaltuutetut ja Saamelaiskäräjien puheen­johtaja.