EIT-vuosiraportti 2020 julkaistu tilastoineen

1.2.2021

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosiraportti ja tilastot vuodelta 2020 on julkaistu. Suomea vastaan vireillä 35 valitusta.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on julkaissut vuosiraporttinsa ja tilastonsa vuodelta 2020.

Lue koko raportti (en). Raportti sisältää myös tiivistelmän vuoden 2020 mielenkiintoisimmista ratkaisuista (Luku 2, alkaa sivulta 33).

 

Yleistä

Vuonna 2020 yhteensä 41.700 valitusta siirrettiin tutkittavaksi juridiseen kokoonpanoon (6 % vähemmän kuin vuonna 2019, jolloin yhteensä 44.500)

26.800 näistä siirrettiin yhden tuomarin kokoonpanoon, koska ne arvioitiin sellaisiksi, joita ei oteta tutkittavaksi (declared inadmissible, 10 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna). Nämä käsitellään välittömästi. Yhteensä 14,900 valitusta määriteltiin jaoston tai komitean käsittelyä vaativiksi (1 % enemmän kuin vuonna 2019).

Yhteensä 39.190 valitusta käsiteltiin juridisessa kokoonpanossa. Määrä oli 4 % vähemmän kuin vuonna 2019 (40.667). Vuoden aikana kokoonpanoissa käsiteltiin 2.500 juttua vähemmän kuin mitä tuli niissä käsiteltäväksi. Juridisessa kokoonpanossa vireillä olevien tapausten määrä kasvoi, ollen vuoden lopussa 62.000 tapausta (vuoden 2019 lopussa vireillä olevia valituksia oli 59.800).

Lue lisää tuomioistuimen tilastoja

Lue lisää tilastoanalyysistä

 

Suomea vastaan tehdyt valitukset EIT:ssä

Vuonna 2020 vireille tuli 120 Suomea koskevaa valitusta (133 valitusta v. 2019).

Vuonna 2020 yhteensä 103 Suomea koskevaa valitusta jätettiin tutkimatta tai poistettiin eri syiden vuoksi käsittelystä (131 valitusta vuonna 2019).

Suomea koskevia valituksia oli vuoden 2020 lopussa vireillä EIT:n eri kokoonpanoissa 35 kappaletta (19 kpl vuonna 2019).

Vuonna 2020 Suomen hallitukselle kommunikoitiin 5 valitusta lausuntoa varten (4 valitusta vuonna 2019).

Vuoden 2020 aikana Suomea vastaan haettiin yhteensä 15 täytäntöönpanokieltopäätöstä. Kaksi kieltoa myönnettiin (palautus Irakiin).

Suomi sai päätöksen yhdestä valituksesta vuonna 2020.

Historiatietoja

Vuosina 1990-2020 Suomi on saanut 191 tuomiota EIT:sta. Määrällisesti suurin osa näistä on koskenut oikeudenkäynnin kestoa (62) tai muita oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiä (37).

Tuomioista 142 sisälsi vähintään yhden rikkomuksen.

Tuomioista 36 ei sisältänyt rikkomuksia lainkaan.

Tuomioista 9 ratkaistiin sovintomenettelyssä.

Tuomioista 4 ratkaistiin muutoin (just satisfaction, revision, preliminary objections and lack of jurisdiction).

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosikertomukset 

 

Tuomioistuimen maakohtaisia tiivistelmäasiakirjoja (Facts and Figures, päivitetty helmikuussa 2019)

 

Jäsenmaiden maaprofiileja (Suomen osalta päivitetty syyskuussa 2020)

 

Tuomioistuimen tilastosivu

Liitteet