Viittomakielibarometri 2020: viittomakielisen opetuksen järjestämisessä merkittäviä puutteita

12.2.2021

Viittomakielibarometrin mukaan 60 prosenttia viittomakielisten kouluikäisten lasten huoltajista ilmoittaa, ettei lapselle tai lapsille ole järjestynyt viittomakielen opetusta.

Viittomakielibarometrin mukaan 60 prosenttia viittomakielisten kouluikäisten lasten huoltajista ilmoittaa, ettei lapselle tai lapsille ole järjestynyt viittomakielen opetusta. Osa vastaajista kertoo lapsen saaneen viittomakielen opetusta vain lyhyen aikaa, ja joidenkin kohdalla sen järjestyminen on vaatinut vanhemmilta sinnikkäitä toimia.

Parhaimmillaan joissakin kouluissa toimii opettajana äidinkieleltään viittomakielinen luokanopettaja tai kielellisesti pätevä opettaja. Tämä on YK:n vammaisyleissopimuksen 24 artiklan mukainen järjestely, joka on tarjottava kaikille viittomakielisille oppilaille.

YK:n vammaisyleissopimus velvoittaa Suomea toteuttamaan osallistavan oppimisjärjestelmän, jonka tarkoituksena on muun muassa helpottaa viittomakielen oppimista ja kuurojen yhteisön kielellisen identiteetin edistämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että viittomakielisillä oppilailla on oltava opettajia, joilla on tarvittava viittomakielen taito.

Ensimmäistä kertaa toteutetussa viittomakielibarometrissa tutkittiin viittomakielisen opetuksen järjestymisen lisäksi myös viittomakielisten tulkkauspalvelujen laatua ja saatavuutta, viittomakielistä tiedonsaantia sekä kieli-ilmapiiriä ja kielellisiä oikeuksia.

Perjantaina 12. helmikuuta vietetään kansallista viittomakielen päivää. Päivä on kuurojen opetuksen isän C.O. Malmin (1829-1863) syntymäpäivä ja se on ottanut paikkansa Suomen viittomakielisen yhteisön tärkeimpänä juhlapäivänä.

Tietoja viittomakielen päivän tapahtumista löytyy Kuurojen liiton sivulta: https://kuurojenliitto.fi/ajankohtaista/viittomakielen-paivaa-juhlitaan-12-2/

Viittomakielibarometri 2020 – Tutkimusraportti: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162839/OM_2021_4_SO.pdf?sequence=4&isAllowed=y

YK:n vammaisyleissopimus: https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2

Ihmisoikeuskeskuksen materiaalia viittomakielestä: https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/ihmisoikeuskoulutus/tietoa-ja-materiaaleja-teemoitta/viittomakielen-paivat-12-2-ja-23/