Verkkokysely vammaisten henkilöiden oikeuksista

15.3.2018


Ihmisoikeuskeskuksen ja Vammaisfoorumi ry:n yhteistyössä toteuttama verkkokysely vammaisten henkilöiden oikeuksista aukeaa tänään 15.3.2018. Kyselyyn voi vasta 30.5.2018 asti.

Suomi antaa ensimmäisen raporttinsa vammaisten henkilöiden oikeuksia valvovalle komitealle kesäkuussa 2018 toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vammaisyleissopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Valtakunnalliset vammaisjärjestöt laativat rinnakkaisraportin, jossa arvioidaan vammaisten henkilöiden omasta näkökulmasta, miten YK:n vammaisyleissopimuksen voimaantulo on vaikuttanut heidän elämäänsä. Kysely kattaa vammaisyleissopimuksen aihealueet.

Kyselyn tuloksia käytetään Vammaisfoorumin laatimaan rinnakkaisraporttiin ja Ihmisoikeuskeskuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksien seuranta- ja edistämistyössä.

Kysely löytyy osoitteesta: https://fi.surveymonkey.com/r/vammaisten_oikeudet

Pyydä tarvittaessa apua kyselyn täyttämiseen. Kyselyn voi myös tulostaa täältä ja lähettää täytettynä ennen vastausajan päättymistä osoitteeseen: Kynnys ry Helsinki, Siltasaarenkatu 4, 5. krs, 00530 Helsinki.

Liitteet