Kritiikkiä turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikkenemisestä

23.3.2018


Tuoreet tutkimukset osoittavat, että turvapaikanhakijoiden oikeudellinen asema on heikentynyt Suomessa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on yhteistyössä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja Åbo Akademin ihmisoikeusinstituution kanssa verrannut turvapaikanhakijoita koskevia Maahanmuuttoviraston päätöksiä vuosilta 2015 ja 2017.

Tällä viikolla julkaistussa tutkimuksessa käy ilmi, että Maahanmuuttoviraston ratkaisukäytäntö ja tulkinnat ovat kiristyneet ja kansainvälistä suojelua hakevien oikeudellinen asema on heikentynyt.

Myös UNICEF:n tuoreen tutkimuksraportin mukaan Suomessa on vakavia puutteita turvapaikanhakijalasten oikeuksien toteutumisessa. Huolestuttavin ongelma on lapsen edun puutteellinen tai puuttuva harkinta turvapaikkaprosessissa. 

Vastaavat huolenaiheet turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikkenemisestä käyvät ilmi Ihmisoikeuskeskuksen oikeusapukirjeestä, joka lähetettiin (1.2.2018) oikeus- ja sisäministereille.

 

 

Lue lisää Ihmisoikeuskeskusen oikeusapukirjeestä täältä. 

 

Lue uutinen yhdenvertaisuusvaltuutetun, Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkimuksesta täältä.

 

Lue lisää yhdenvertaisuusvaltuutetun, Turun yliopiston, ja Åbo Akademin tutkimuksesta täältä.

 

Lue lisää UNICEF:n tutkimuksesta täältä. (englannin kielellä):  

 

Lue UNICEF:n uutinen raportista täältä.