Suomen translaki loukkaa ihmisoikeuksia – ”Meiltä puuttuu nyt poliittista tahtoa korjata tilanne”

25.4.2018

Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen – Tilanne Suomessa ja lainsäädännön
 kehityslinjoja Euroopassa (2018) https://bit.ly/2r10p8T
Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen – Tilanne Suomessa ja lainsäädännön kehityslinjoja Euroopassa (2018) https://bit.ly/2r10p8T

Suomi on selvästi muita Pohjoismaita jäljessä transihmisten ihmisoikeuksien toteutumisessa. Suomessa transihmiset joutuvat edelleen luopumaan lisääntymiskyvystään, jos he haluavat korjata henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän.

Sukupuolimerkinnän muuttamisesta, eli sukupuolen oikeudellisesta vahvistamisesta, säädetään niin kutsutussa translaissa (laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 563/2002). Translain uudistaminen ei ole edennyt viime vuosina, vaikka laki on useaan kertaan todettu ihmisoikeuksien vastaiseksi.

 

”Suomessa puuttuu poliittista tahtoa korjata translain kohdat, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia ja Suomen kansainvälisiä sitoumuksia”, Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio huomauttaa.

 

Esimerkiksi Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on kehottanut Suomea poistamaan vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Suomi sai useita suosituksia translain uudistamiseksi myös YK:n ihmisoikeustarkastelussa vuonna 2017. Lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) mukaan sterilisaatiopakko rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimusta.

 

”Suomen saamat kansainväliset suositukset ja myös EIT:n selkeä kanta on jätetty tietoisesti huomioimatta. Hallituksella on vastuu korjata tilanne. Tässä on kyse transihmisten ihmisoikeuksista ja hyvinvoinnista”, Rautio muistuttaa.

 

Ihmisoikeuskeskuksen ja sen ihmisoikeusvaltuuskunnan kannan mukaan translaki vaatii kokonaisuudistusta, ei vain sterilisaatiopakon poistoa. Sukupuolen oikeudellista vahvistamista ja sukupuolenkorjausta koskevat prosessit pitäisi jatkossa eriyttää toisistaan.

 

Sukupuolen oikeudelliseen vahvistamiseen liittyvää lainsäädäntöä on muutettu useissa Euroopan maissa viime vuosina. Ruotsissa lisääntymiskyvyttömyys poistettiin ehdoista vuonna 2013, ja se on päättänyt ensimmäisenä valtiona maailmassa maksaa steriloiduille transihmisille korvausta.

 

Ihmisoikeuskeskuksen tuoreessa selvityksessä käydään läpi translain tilannetta Suomessa ja lainsäädännön muutoksia muualla Euroopassa. Selvitys julkaistiin keskiviikkona 25.4. Transihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistäminen -seminaarissa eduskunnassa.

 

Ihmisoikeuskeskuksen selvitys: Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen – Tilanne Suomessa ja lainsäädännön kehityslinjoja Euroopassa

Ihmisoikeusvaltuuskunnan kannanotto translain uudistamistarpeista

 

Setan raportti translasten ja intersukupuolisten lasten hyvinvoinnista, hoidosta ja juridisesta asemasta

 

Trasekin linjaukset alaikäisten sukupuolen juridisesta vahvistamisesta sekä hoidoista

 

Lisätiedot:

johtaja Sirpa Rautio

sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi

09 4321 (eduskunnan vaihde)

Liitteet