Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus vuodelta 2017 julkaistu

25.5.2018

Vuoden 2017 aikana Ihmisoikeuskeskus kehitti perus- ja ihmisoikeuksien seurantaa. YK:n vammaisyleissopimuksen edistäminen ja seuranta uutena tehtävänä vakiintui, ja perus- ja ihmisoikeuskoulutus levisi laajalle. Ihmisoikeuskeskus osallistui aktiivisesti kansainväliseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Tiedote 25.5.2018

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2017 julkaistu

 

Miten Ihmisoikeuskeskus edisti perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista?

Ihmisoikeuskeskuksen kattava verkkoluentosarja perus- ja ihmisoikeuksista levisi laajalle opetustoimessa. Keskus osallistui kasvatusalan Educa-messuille ihmisoikeuskasvatusteemalla, vieraili kouluissa ja luennoi perus- ja ihmisoikeuksista valtioneuvoston virkamiehille ja yliopisto-opiskelijoille. Alan tutkimuksen edistämiseksi vuonna 2017 julkaistiin selvitys, jossa kartoitettiin perus- ja ihmisoikeusasiantuntijoiden näkemyksiä tutkimuksen nykytilasta sekä tulevaisuuden tutkimustarpeista.

 

Ihmisoikeusvaltuuskunnassa käsiteltiin vuonna 2017 mm. saamelaisten oikeuksia, turvapaikanhakijoi­den oikeusturvakysymyksiä, YK:n vammaisyleis­sopimuksen toimeenpanon seurantaa ja kielellis­ten oikeuksien toteutumista käytännössä. Lisäksi Ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyi kannanoton, jossa hallitusta vaadittiin ryhtymään nk. translain pikaiseen uudistamiseen.

 

Miten Ihmisoikeuskeskus seurasi ihmisoikeuksien toteutumista?

Ihmisoikeuskeskus on laatinut toimintakauden aikana ensimmäisen strategiansa perus-ja ihmisoikeuksien seurannasta. Keskus raportoi muun muassa YK:n rotusyrjinnän vastaiselle komitealle ja osallistui valtioiden vertaisarviointimekanismiin, yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR). Lisäksi Ihmisoikeuskeskus antoi useita lausuntoja kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille.

 

Ihmisoikeuskeskus seurasi erityisteemana turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutumista. Keskus teetti eri maiden lainsäädäntöä vertailevan selvityksen translain uudistustarpeista sekä yhdessä EOA:n kanssa tutkimuksen ikäihmisten kotihoidon kokemuksista.

 

Miten Ihmisoikeuskeskus edisti vammaisten oikeuksia?

Ihmisoikeuskeskuksen erityistehtävänä on yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen ja Ihmisoikeusvaltuuskunnan kanssa edistää, suojella ja seurata YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Keskus selkiytti rooliaan vammaistoimijoiden kentällä ja kehitti yhteistyötä viranomaisten ja vammaisjärjestöjen kanssa. Ihmisoikeuskeskus järjesti mm. vammaisjärjestöille suunnatun oikeussuojakeinojen työpajan ja käynnisti yhteistyön seurantatiedon keräämiseksi vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta.

 

Ihmisoikeusvaltuuskunnan alainen vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK) laati toimikauden aikana mm. esityksen Ihmisoikeuskeskukselle ja ihmisoikeusvaltuuskunnalle liittyen vammaisten henkilöiden osallistamiseen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa.

 

Miten Ihmisoikeuskeskus osallistui kansainväliseen yhteistyöhön?

Ihmisoikeuskeskus on Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkoston ENNHRI:n ja kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälisen verkoston GANHRI:n hallitusten jäsen. Heinäkuussa 2017 Ihmisoikeuskeskuksen puheenjohtaja Sirpa Rautio aloitti Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) hallintoneuvoston puheenjohtajana.
 
Verkostojen avulla keskus jakaa tietoa kansainvälisestä ihmisoikeuskehityksestä yhteistyötahoille, vaihtaa tietoa hyvistä käytännöistä ja edistää kansallisten ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden yhteensovittamista.

 

Toimintakertomus julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja vain sähköisinä versioina.


Lue lisää Ihmisoikeuskeskuksen työstä uudistetuilta verkkosivuilta http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/.

 

Lisätietoja antaa Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio (sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, 09-4321 (vaihde).

Liitteet