FRA: ikääntyneiden perusoikeuksia on suojeltava paremmin

6.6.2018

Lähes 60 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä, että ikääntyneisyys on haitaksi töitä haettaessa. Yhteiskunta pitää usein ikääntyneitä taakkana. Jätämme liian usein huomiotta ikääntyneiden ihmisoikeudet. EU:n perusoikeusvirasto FRA tarkastelee vuoden 2018 raportissaan sitä, miten oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa ikääntyneiden kunnioittamiseksi on alettu noudattaa.

 

FRA:n lehdistötiedote

Wien, 6. kesäkuuta 2018

 

"Perusoikeuksia ei ole tarkoitettu vain nuorille. Niillä suojellaan kaikkia ihmisiä ikään katsomatta", toteaa perusoikeusviraston johtaja Michael O’Flaherty "Meidän on toimittava paremmin yhteisöihimme kuuluvien ikääntyneiden suojelemiseksi. On korkea aika siirtyä poliittisista sitoumuksista konkreettisiin toimiin. Meidän on toimittava ikääntyneiden kansalaisoikeuksien sekä heidän poliittisten, sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuriin liittyvien oikeuksien puolesta."

Tämän vuoden perusoikeusraportin johdantoluvussa käsitellään ikääntyneiden yhdenvertaista kohtelua ja heidän perusoikeuksiensa kunnioittamista. Siinä todetaan, että tietoisuus asiasta on parantunut ja kuvaillaan, miten toimintaperiaatteet ovat muuttumassa, jotta ikääntyneiden oikeudet voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Raportin mukaan kaikkia tapauksia ei kuitenkaan voi lähestyä samalla tavalla, koska esteet, joita naiset, etniset vähemmistöt ja vammaiset kokevat voivat kasautua iän myötä. Lisäksi raportissa varoitetaan siitä, miten tämän päivän nuoret voivat myöhemmin elämässään kohdata ongelmia, jos heillä on vähän koulutusta eivätkä he löydä töitä.

Raportissa korostetaan tarvetta laajentaa suojaa ikään perustuvaa syrjintää vastaan hyväksymällä yhdenvertaista kohtelua koskevan EU:n direktiivin, jolla syrjinnältä suojelu laajennetaan työllistymisen lisäksi koskemaan myös palvelujen saatavuutta, asumista, terveydenhoitoa jne. Lisäksi raportissa ehdotetaan, että EU:n varoja käytettäisiin paremmin ikääntyneiden osallisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun parantamiseksi.

Lisätietoja: media@fra.europa.eu / Puh. +43 1 580 30 642

Liitteet