Vuoden 2018 NHRI-akatemian antia

19.6.2018

NHRI-akatemian osallistujat, kouluttajat ja järjestäjät
NHRI-akatemian osallistujat, kouluttajat ja järjestäjät
Osallistujat esittelemässä ryhmätyötä
Osallistujat esittelemässä ryhmätyötä
Keskustelua Pariisin periaatteista
Keskustelua Pariisin periaatteista
ODIHR:n ja ENNHRI:n edustajat allekirjoittamassa yhteisymmärrys-asiakirjaa
ODIHR:n ja ENNHRI:n edustajat allekirjoittamassa yhteisymmärrys-asiakirjaa

Kesäkuun alussa Helsingissä järjestetyssä NHRI-akatemiassa käsiteltiin ihmisoikeuspuolustajien suojelua ja kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden roolia lainsäädäntöprosessissa. 

Kesäkuun alussa Helsingissä järjestetyssä NHRI-akatemiassa käsiteltiin ihmisoikeuspuolustajien suojelua ja kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden (NHRI) roolia lainsäädäntöprosessissa.

Ihmisoikeuspuolustajiensuojelusta keskusteltiin muun muassa suomalaisen transaktivistin Sakris Kupilan johdolla. Keskustelu osoitti, että kansalliset ihmisoikeusinstituutiot voivat tukea ihmisoikeuspuolustajia edistämällä ihmisoikeusmyönteistä ilmapiiriä. Yhteistyö ihmisoikeuspuolustajien verkostojen välillä on tärkeää Sakris Kupilan mukaan. Osallistujat pohtivat myös, miten kansalliset ihmisoikeusinstituutiot voivat osallistua lainsäädäntöprosessin eri vaiheisiin, aina lain valmistelusta sen toimeenpanoon saakka. 

Akatemian aikana ETYJ:n demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (ODIHR) ja Euroopan kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden verkosto (ENNHRI) allekirjoittivat yhteisymmärrysasiakirjan (Memorandum of understanding). Asiakirjassa tunnustetaan yhteisen ja pitkäaikaisen kumppanuuden merkitys ja luodaan perusta yhteistyön jatkumiselle. 

ODIHR ja ENNHRI ovat järjestäneet NHRI-akatemian vuodesta 2014 lähtien. Akatemian tavoitteena on kouluttaa kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden (NHRI) ihmisoikeusasiantuntijoita ja jakaa hyviä käytäntöjä osallistujien kesken. Viides akatemia järjestettiin Helsingissä 4–8.6.2018. Siihen osallistui 27 kansallisen ihmisoikeusinstituution edustajaa. 

 

Lue lisää NHRI-akatemian annista täältä:

ENNNHRI:n englanninkielinen tiedote: http://ennhri.org/NHRI-Academy-2018-concludes-in-Helsinki 

ODIHR:n englanninkielinen tiedote: https://www.osce.org/odihr/383823

 

Keskustelu twitterissä: #NHRIAcademy2018 #FIN_NHRI #ennhri #osce_odihr