KUTSU kansalaisjärjestöille - YK:n ihmisoikeusraportointi - infoa raportointiin osallistujille

1.10.2018

YK:n koulutusopas ihmisoikeuksien sopimusvalvontaelimille raportoimisesta
YK:n koulutusopas ihmisoikeuksien sopimusvalvontaelimille raportoimisesta

Tilaisuudessa kerrotaan YK:n uudistuvasta raportointiprosessista sekä pohditaan mahdollisia komiteoiden tietoisuuteen nostettavia ajankohtaisia teemoja

YK:n uudistettu ihmisoikeusraportointi

KP- ja TSS-sopimukset

 -

Infotilaisuus kansalaisjärjestöille ja muille raportointiin osallistuville

maanantai 8.10. klo 14-15.30

Pikku Parlamentti – Kansalaisinfo

 

Mistä puhutaan

YK:n ihmisoikeusraportointi uudistuu. Suomi on osaltaan hyväksynyt yksinkertaistetun menettelyn KP-, TSS- ja CAT-sopimusten osalta.

Yksinkertaistetussa raportoinnissa valtion raportti on vastaus komitean toimittaman kysymyslistan (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR) kysymyksiin. Tämä muodostaa hallituksen raportin.

Miksi tilaisuus

Kansalaisyhteiskunnan ja itsenäisten toimijoiden kannattaa pyrkiä vaikuttamaan kysymyslistan teemoihin sen valmisteluvaiheessa. Tilaisuudessa kerrotaan uudistuvasta raportointiprosessista sekä pohditaan mahdollisia komiteoiden tietoisuuteen nostettavia ajankohtaisia teemoja KP- ja TSS-raporttin osalta.

Suomen KP- ja TSS-raportointi

Suomen KP- ja TSS-raporttien teemoista (LOIPR) päätetään hiljattain muuttuneiden aikataulujen mukaan maalis-huhtikuussa 2019 (KP-sopimus 4.3.2019 alkavassa istunnossa, TSS-sopimus myös oletettavasti huhtikuussa, TSS aikataulua ei vielä ole julkaistu).

Aineistoa teemojen valintaan ja kysymyslistan valmisteluun tulee toimittaa komiteoille viimeistään 8 viikkoa ennen istuntoa, mielellään aikaisemmin.

KP-sopimuksen osalta aineisto tulee toimittaa tämänhetkisen tiedon mukaan 4.1.2019 mennessä ja TSS-sopimuksen osalta oletettavasti tammikuulla 2019.

Myöhemmin osallistuminen on mahdollista raportin antamisen jälkeen sekä ennen kuulemistilaisuutta. Niistä ajallaan lisätietoa.

Ketkä järjestävät

Tilaisuuden järjestää Ihmisoikeuskeskus yhdessä Ulkoministeriön kanssa.

Kenelle tarkoitettu

Kansalaisyhteiskunnan toimijoille sekä viranomaisille, jotka raportoivat itsenäisesti YK:n sopimusvalvontaelimille.

Aineisto laitetaan myöhemmin myös Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuille.