YK - Ihmisoikeussopimusten määräaikaisraportointi - KP- ja TSS-sopimukset 2018

10.10.2018

Uudistetun raportointimenettelyn mukainen kierros alkamassa - ensimmäinen vaikutusmahdollisuus käsiteltäviin teemoihin vuoden 2018 aikana

YK:n ihmisoikeusraportointi uudistuu. Suomi on osaltaan hyväksynyt yksinkertaistetun menettelyn KP-, TSS- ja CAT-sopimusten osalta.

Yksinkertaistetussa raportoinnissa valtion raportti on vastaus komitean toimittaman kysymyslistan (List of Issues Prior to Reporting, LOIPR) kysymyksiin. Myöhemmin kuulemistilaisuudessa voidaan ottaa muitakin teemoja esiin.

Suomen KP- ja TSS-raporttien teemoista (LOIPR) päätetään komiteoissa

  • KP-sopimuksen osalta 4.3.2019 alkavassa istunnossa
  • TSS-sopimuksen osalta 11.3.2019 alkavassa istunnossa

Aineistoa teemojen valintaan ja kysymyslistan valmisteluun tulee toimittaa komiteoille viimeistään 8-10 viikkoa ennen istuntoa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että aineisto, jolla halutaan vaikuttaa kysymyslistalle tuleviin teemoihin, tulee toimittaa vuoden 2018 aikana.

Myöhemmin osallistuminen on mahdollista raportin antamisen jälkeen sekä ennen kuulemistilaisuutta. Niistä ajallaan lisätietoa.

 

Suomen vastauksen (raportin) määräaika on maaliskuussa 2020 molempien sopimusten osalta.

 

YK:n raportointiopas (englanniksi, myös liitteenä alla)

Raportointioppaaseen liittyvä kouluttajan opas (englanniksi, myös liitteenä alla)

 

Liitteet