VN TEAS Selvitys: turvapaikanhakijoiden asema oikeusavun asiakkaina

12.12.2018

Turvapaikanhakijat oikeusavun asiakkaina 2018 - VN TEAS
Turvapaikanhakijat oikeusavun asiakkaina 2018 - VN TEAS

Selvityksessä tutkittiin erityisesti, mitä vaikutuksia on ollut muutoksilla, joita tehtiin turvapaikanhakijoiden oikeusavun saamista koskevaan lainsäädäntöön vuonna 2016.

Tänään on julkaistu VN TEAS-tutkimus turvapaikanhakijoiden asemasta oikeusavun asiakkaina. https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=28901

Oikeusministeriön tilaaman tutkimuksen väliraportissa käsitellään sitä, miten turvapaikanhakijat ovat löytäneet oikeusapupalvelujen tarjoajat, mitä hyvää ja mitä heikkouksia oikeusavussa on ollut ja ovatko turvapaikanhakijat saaneet tarvitsemansa avun.

Väliraportti on osa laajempaa tutkimushanketta, jossa selvitetään ihmisten kokemuksia julkisen oikeusavun saatavuudesta ja laadusta. Turvapaikanhakijoille tarjottava oikeusapu on osa tätä kokonaisuutta. Tutkimuksessa on erityisesti selvitetty, mitä vaikutuksia on ollut muutoksilla, joita tehtiin turvapaikanhakijoiden oikeusapua koskevaan lainsäädäntöön vuonna 2016.

Ohessa linkki VN TEAS-tiedotteeseen ja OM:n tiedotteeseen selvityksestä.

 

Keskeiset huomiot:

  • Turvapaikanhakijoilla, avustajilla ja viranomaisilla ei ole yhtenäistä käsitystä siitä, mitä alkuvaiheen oikeusapu pitää sisällään.
  • Lyhennetyt valitusajat eivät ole nopeuttaneet valitusten käsittelyä, vaan vaikeuttaneet valitusten tekemistä.
  • Yksityiset avustajat pitävät turvapaikanhakijoiden avustamisesta maksettavia palkkioita liian pieninä.

Selvityksessä ehdotetaan useita toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi, mm.

  • Oikeusavun saaminen heti turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen olisi turvattava, sillä tämä tehostaisi prosessia kokonaisuudessaan.
  • Turvapaikka-asioita hoitavien avustajien riittävä määrä ja asiantuntemus olisi varmistettava.
  • Valitusajat hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen pitäisi palauttaa normaalipituisiksi.

 

https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-turvapaikanhakijoiden-oikeusavun-saamisessa-parannettavaa

 

https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/turvapaikanhakijoiden-oikeusapupalvelujen-laatua-selvitetty

 

Ihmisoikeusvaltuuskunta teki vuonna 2016 kannanoton turvapaikanhakijoiden oikeusturvakysymyksistä (https://bit.ly/2PyJ41w).

Ihmisoikeuskeskus kirjelmöi OM:lle ja SM:lle helmikuussa 2018 samasta teemasta (https://bit.ly/2BhBSTI).