Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden merkkivuosi

20.12.2018

Joulukuussa 2018 on kulunut 25 vuotta siitä, kun YK:n yleiskokous hyväksyi päätöslauselman niin kutsutuista Pariisin periaatteista, jotka ohjaavat ja tukevat itsenäisten, ihmisoikeuksia edistävien ja suojelevien kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden toimintaa ympäri maailman.

25 vuoden aikana ihmisoikeusinstituutioiden määrä on lisääntynyt viisinkertaisesti ja instituutioista 70% täyttää Pariisin periaatteiden kriteerit täysimääräisesti. Viime vuosina kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden mahdollisuudet osallistua YK:n eri mekanismeihin ja prosesseihin ovat kasvaneet, ja lisäksi YK:n yleiskokous ja ihmisoikeusneuvosto ovat hyväksyneet ihmisoikeusinstituutioita koskevia päätöslauselmia, joiden toimeenpanosta YK:n pääsihteeri on raportoinut.

Viimeisin ihmisoikeusneuvoston hyväksymä päätöslauselma korostaa kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden roolia osallisuutta edistävissä yhteiskunnissa ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu puolestaan toteaa tuoreessa kommentissaan, että kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat ihmisoikeusjärjestelmän jalokiviä, jotka tuovat kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet osaksi ihmisten arkea ja toimivat demokratian ja oikeusvaltion vartijoina.

Suomessa kansallisen ihmisoikeusinstituution muodostavat eduskunnan oikeusasiamies, Ihmisoikeuskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta.

Linkkejä:

25th Anniversary of the Paris Principles and of the establishment of a Global Network of NHRIs:

https://nhri.ohchr.org/EN/25/Pages/25thAnniversary.aspx

Resolution adopted by the Human Rights Council on 28 September 2018:

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/39/17

CoE Commissioner's human rights comment:

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/paris-principles-at-25-strong-national-human-rights-institutions-needed-more-than-ever