Ulkoministeriö hakee ehdokkaita Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission jäseneksi - DL 31.1.2019

12.1.2019

Ulkoministeriö pyytää kiinnostuneita henkilöitä ilmoittautumaan ehdokkaaksi 1.7.2019 avoimeksi tulevaan Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) jäsenen ja varajäsenen tehtävään.

UM, 20.12.2018

Ulkoministeriö hakee ehdokkaita Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission jäseneksi

Ulkoministeriö pyytää kiinnostuneita henkilöitä ilmoittautumaan ehdokkaaksi 1.7.2019 avoimeksi tulevaan Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI) jäsenen ja varajäsenen tehtävään.

ECRI on Euroopan neuvoston asettama riippumaton toimielin, joka on erikoistunut rasismiin ja suvaitsemattomuuteen liittyviin kysymyksiin.

Jokainen Euroopan neuvoston jäsenvaltio nimeää jäsenen komissioon. Jäsenelle voidaan nimetä myös varajäsen.

Tehtäviin valittavilta edellytetään korkeaa moraalia sekä tunnustettua pätevyyttä rasismin, muukalaisvastaisuuden, rotusyrjinnän, muukalaispelon ja suvaitsemattomuuden vastaisen toiminnan alalla.

ECRI:n jäsenet toimivat henkilökohtaisessa ominaisuudessaan ja heidän on oltava itsenäisiä ja riippumattomia sekä kykeneviä toimimaan tehokkaasti asiantuntijaryhmän jäsenenä.

Komission jäsenen toimikausi kestää viisi vuotta ja se voidaan uudistaa kaksi kertaa. Varajäsenen toimikauden pituus on sidottu varsinaisen jäsenen toimikauteen.

Tehtävään valittavilta edellytetään toisen Euroopan neuvoston virallisen kielen (englanti tai ranska) todistettavasti hyvää hallintaa.

Jäsenen tai varajäsenen tehtävästä kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan kirjallisesti 31.1.2019 mennessä ulkoministeriöön, osoitteeseen: Ulkoministeriö, kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto. Kuoreen merkintä ”ECRI”.

Hakemukseen on liitettävä Euroopan neuvoston antaman mallin mukainen ansioluettelo ja täydelliset yhteystiedot Euroopan neuvoston virallisella kielellä.

Ansioluettelomalli (word)