EIT: Vuosiraportti 2018 tilastoineen julkaistu

24.1.2019

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosiraportti ja tilastot vuodelta 2018 on julkaistu. Suomea vastaan vireillä on 20 valitusta.

EIT:n vuosiraportti

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) julkaisi 24.1.2019 vuosiraporttinsa ja tilastonsa vuodelta 2018.

Lue koko raportti (en). Raportti sisältää myös tiivistelmän vuoden 2018 mielenkiintoisimmista ratkaisuista (Luku 2, alkaa sivulta 37).

 

Yleistä

Vuonna 2018 yhteensä 43.100 valitusta siirrettiin tutkittavaksi juridiseen kokoonpanoon (32% vähemmän kuin vuonna 2017, yhteensä 63.350)

29,300 näistä siirrettiin yhden tuomarin kokoonpanoon, koska ne arvioitiin sellaisiksi, joita ei oteta tutkittavaksi (declared inadmissible, 41 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna). Nämä käsitellään välittömästi. Yhteensä 13,800 valitusta määriteltiin jaoston tai komitean käsittelyä vaativiksi (1 %  vähemmän kuin vuonna 2017).

Yhteensä 42.761 valitusta käsiteltiin juridisessa kokoonpanossa. Määrä oli 50% vähemmän kuin vuonna 2017 (85,951). Vuoden aikana käsiteltiin hieman yli 300 juttua enemmän kuin mitä uusia valituksia tuli vireille. Juridisessa kokoonpanossa käsiteltävien tapausten määrä pysyi suurin piirtein vakiona, vuonna 2018 valituksia oli 56,350 (vuonna 2017 yhteensä 56.250).

Lue lisää tuomioistuimen tilastoja

Lue lisää tilastoanalyysistä

 

Suomea vastaan tehdyt valitukset EIT:ssä

Vuonna 2018 vireille tuli 174 Suomea koskevaa valitusta.

Vuonna 2018 yhteensä 170 Suomea koskevaa valitusta jätettiin tutkimatta tai poistettiin eri syiden vuoksi käsittelystä.

Suomea koskevia valituksia oli vuoden 2018 lopussa vireillä EIT:n eri kokoonpanoissa 20 kappaletta.

Vuonna 2018 Suomen hallitukselle kommunikoitiin 5 valitusta lausuntoa varten.

Vuoden 2018 aikana Suomea vastaan haettiin yhteensä 9 täytäntöönpanokieltopäätöstä. Yksi kielto myönnettiin.

 

Vuosina 1990-2018 Suomi on saanut 188 tuomiota EIT:sta. Määrällisesti suurin osa näistä on koskenut oikeudenkäynnin kestoa (62) tai muita oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiä (37).

Tuomioista 140 sisälsi vähintään yhden rikkomuksen.

Tuomioista 35 ei sisältänyt rikkomuksia lainkaan.

Tuomioista 9 ratkaistiin sovintomenettelyssä.

Tuomioista 4 ratkaistiin muutoin (just satisfaction, revision, preliminary objections and lack of jurisdiction).

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosikertomuksen julkaisutilaisuuteen liittyvät puheet, videolinkki sekä kaikki materiaali EIT:n verkkosivulla. Lue lisää tästä linkistä.

 

Suomea koskeva tuomioistuimen tiivistelmäasiakirja (Facts and Figures, päivitetty marraskuussa 2018)

 

Tuomioistuimen tilastosivu