EN: Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea jätti tutkimatta CETA-neuvotteluja koskeneen valituksen

4.2.2019

Komitealla ei ole toimivaltaa tutkia sopimusneuvotteluja eikä ennakoivasti sopimuksen vaikutuksia sopimusta toimeenpanevaan kansalliseen lainsäädäntöön tai sen perusteella tehtyihin toimiin.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean antoi 22.1.2019 ratkaisunsa järjestökantelussa  ATTAC ry, Globaali sosiaalityö ry ja Maan ystävät ry v. Suomi (nro 163/2018).

Kantelu koski Euroopan unionin ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen (CETA) neuvotteluprosessin vaikutuksia Euroopan sosiaalisen peruskirjan takaamille oikeuksille Suomessa.

Komitea katsoi ratkaisussaan, että se voi tutkia vain kansainvälisten sopimusten vaikutuksia euroopan sosiaalisen peruskirjan sopimusvelvoitteiden toteutumiseen kansallisesti kansallisen lainsäädännön kontekstissa ja kansallisissa käytännöissä joilla CETA:n tapaista kansainvälistä sopimusta pannaan täytäntöön. Komitea ei voi spekuloida ennakoivasti miten tällainen sopimus tulee mahdollisesti vaikuttamaan kansallisesti sosiaalisten oikeuksien toteutumiseen.

Komitea ei voi myöskään tutkia erilaisten sopimusten neuvotteluprosessien oikeellisuutta sosiaalisen peruskirjan nojalla.

 

Komitea päätti ratkaisussaan, ettei se ota kantelua tutkittavaksi.

Ratkaisu (inadmissibility decision) verkossa

 

Muut Suomea koskevat kantelut sosiaalisten oikeuksien komiteassa

EN:n alaisessa sosiaalisten oikeuksien komiteassa on tullut vireille vuonna 2018 kantelu no. 172/2018 Finnish Society of Social Rights v. Finland, jossa väitetään, että Suomi loukkaa peruskirjan määräyksiä pitämällä sosiaaliturvan ja sosiaalisten etuuksien määrän liian alhaisella tasolla. Tämän tutkittavaksi ottamisesta ei ole vielä tehty päätöstä.

Jo aiemmin tutkittavaksi otetut No. 139/2016 Central Union for Child Welfare (CUCW) v. Finland ja No. 129/2016 University Women of Europe (UWE) v. Finland koskevat varhaiskasvatukseen vuonna 2016 tehtyjä rajoituksia ja sukupuolten välistä palkkaepätasa-arvoa. Jälkimmäinen kantelu on tehty kattojärjestön toimesta 15 jäsenmaata vastaan.

 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean järjestökantelusivusto

Euroopan sosiaalisten oikeuksien sopimuksen verkkosivusto (EN)

Ulkoministeriön sivusto jossa euroopan sosiaalisen peruskirjan täytäntöönpanoa koskevat raportit ja suositukset

Liitteet