EN - Ihmisoikeusvaltuutetun pyöreän pöydän keskustelu ihmisoikeuspuolustajista 2018

4.4.2019

Ihmisoikeuspuolustajien toimintamahdollisuuksien turvaaminen ja heidän toimintansa estämisen ja häiritsemisen lopettaminen tavoitteina pyöreän pöydän keskusteluissa joulukuussa 2018 Helsingissä.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu järjesti 13.-14.12.2018 Helsingissä pyöreän pöydän keskustelun ihmisoikeuspuolustajista ja heihin kohdistuvista uhista ja toimintaa rajoittavista tekijöistä.

 

Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä 19 eri maasta eri puolilta Eurooppaa. He edustivat ihmisoikeusaktivisteja, journalisteja, lakimiehiä, järjestöedustajia ja riippumattomia asiantuntijoita. Myös kansainvälisten hallitusten välisten toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen edustajia oli mukana. Suomesta osallistui Ihmisoikeuskeskuksen edustaja.

 

Nyt julkaistu raportti tiivistää kahden päivän keskustelut. Teemoina olivat

  • ihmisoikeuspuolustajien turvallisuus ja vapaus (uudet haasteet ja trendit puolustajiin kohdistuvissa rajoituksissa ja hyökkäyksissä)
  • kansalaisyhteiskuntaan kohdistuvat rajoitukset (lainsäädännöllinen ympäristö ja julkisiin asioihin osallistumisen rajoittaminen)
  • ihmisoikeuspuolustajien suojelun standardit ja mekanismit (eurooppalaiset järjestöjä tukevat standardit ja ihmisoikeuspuolustajien suojelumekanismit)
  • kehittyvän digitaalisen ympäristön haasteet ja mahdollisuudet ihmisoikeuspuolustajille

LIsäksi raportissa on kirjattu Ihmisoikeusvaltuutetun suosituksia, jotka on johdettu kansainvälisistä ja eurooppalaisista ihmisoikeusstandardeista. Suositukset on tarkoitettu vähimmäisvaatimuksiksi jäsenvaltioille.

Ihmisoikeusvaltuutettu käyttää jatkossa suosituksia keskustellessaan hallitusten ja muiden toimijoiden kanssa ja pyrkii estämään ja lopettamaan käytännöt, toiminnot ja lainsäädännön, jotka vaikeuttavat ihmisoikeuspuolustajien toimintaa.

 

https://rm.coe.int/hr-defenders-in-the-coe-area-current-challenges-and-possible-solutions/168093aabf

Liitteet