EN ja EIT - tuomioiden täytäntöönpanon tila ja maakohtaiset koosteet

5.4.2019

EIT täytäntöönpano vuosiraportti 2018
EIT täytäntöönpano vuosiraportti 2018

Euroopan ihmisoikeussopimuksen tuomioiden täytäntöönpano: 10-vuotinen uudistusprosessi tuo selkeitä tuloksia

Euroopan ihmisoikeussopimuksen tuomioiden täytäntöönpano: 10-vuotinen uudistusprosessi tuo selkeitä tuloksia

https://go.coe.int/ji7fC

Strasbourg, 04.04.2019 - Euroopan ihmisoikeussopimuksen pitkän aikavälin tehokkuuden varmistamiseksi tehdyt uudistukset ovat selkeästi parantaneet Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuomioiden täytäntöönpanoa Euroopan neuvoston ministerikomitean viimeisimmän vuosikertomuksen mukaan.

Kertomuksessa todetaan, että 2 073 johtavaa oikeustapausta, joissa korostettiin tärkeitä rakenteellisia ongelmia, on käsitelty loppuun Interlakenin uudistusprosessin alkamisen jälkeen (vuodesta 2010 eteenpäin). Nämä tapaukset sisälsivät perustuslaillisia, lainsäädännöllisiä ja muita merkittäviä uudistustarpeita.

Ministerikomitea on pelkästään viimeisten kahden vuoden aikana päättänyt 6 796 toistuvan tapauksen käsittelyn. Näissä tapauksissa jäsenvaltiot ovat toteuttaneet vaaditut toimenpiteet oikeussuojakeinojen, myös vahingonkorvausten, osalta.

Toistaiseksi vireillä olleiden johtavien tapausten määrä laski 1 248:een vuoden 2018 lopussa, mikä on alhaisin luku vuodesta 2010 lähtien. Niiden tapausten kokonaismäärä, joita ei ole vielä pantu täysimääräisesti täytäntöön - myös toistuvat tapaukset - oli alhaisimmalla tasolla sitten vuoden 2006.

”Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot ovat parantaneet ihmisten elämää monella eri tavalla koko mantereella, mutta ne merkitsevät vain vähän, jos niitä ei käytetä,” sanoi Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jagland.

”Tämänpäiväinen raportti osoittaa selvästi, että olemme siirtymässä oikeaan suuntaan. Monia monimutkaisia ​​ja pitkäaikaisia ​​ongelmia on nyt ratkaistu, mutta vielä on paljon tehtävää. "

Ministerikomitean ihmisoikeuskokousten puheenjohtajien mukaan Ihmisoikeussopimus ja siihen liittyvä EIT:n käsittelyprosessin vaikutus on ollut Euroopan neuvoston ensisijainen saavutus 70-vuotisen historiansa aikana.

Ne korostavat kuitenkin, että tärkeitä haasteita on edelleen, mukaan lukien pysyvät puutteet yleissopimuksen kansallisessa täytäntöönpanossa ja tarve vahvistaa johdonmukaisesti valtioiden lakisääteistä velvoitetta panna täysimääräisesti täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita kaikissa olosuhteissa.

Huomioita

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ovat velvollisia panemaan täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset ihmisoikeussopimuksen 46 artiklan nojalla. Tätä prosessia valvoo ministerikomitea, joka kokoontuu säännöllisesti tarkastelemaan jäljellä olevien tapausten edistymistä.

Tämänpäiväisessä raportissa esitetään esimerkkejä viimeaikaisista saavutuksista monissa Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta.

Siinä esitetään myös maakohtaisia ​​lukuja uusista tapauksista, tapauksista, jotka ovat päättyneet ja vireillä olevista asioista sekä tuomioistuimen vuonna 2018 myöntämistä korvauksista.

 
Tilastoja

Ministerikomitea päätti käsittelyn vuonna 2018 yhteensä 2 705 tapauksessa, mukaan lukien Venäjän federaatioon (385), Turkkiin (372) ja Ukrainaan (318) liittyvissä tapauksissa.

Lopetetuista (valvonta on lopetettu, koska tuomiot on täysin pantu täytäntöön kansallisesti ja korvaukset maksettu valittajille) tapauksista 289 oli johtavia tapauksia, joissa korostettiin uusia rakenteellisia tai yleisiä ongelmia, ja 2 416 oli toistuvia tapauksia.

Vuoden loppuun mennessä ministerikomitean valvonnassa oli 6 151 vireillä olevaa tapausta, joihin sisältyi 1 248 johtavaa tapausta ja 4 903 toistuvaa tapausta.

Suomea koskevia tapauksia on edelleen avoinna valvonnassa 29 kpl.Linkit
 

 

 

-----------------

(1) Verrattuna 663 johtavaan tapaukseen, jotka on suljettu vuosina 1998–2009.

Liitteet