Ihmisoikeusvaltuuskunnan hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2019-2023

9.4.2019

Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen ja turvaaminen on oltava keskeisellä sijalla valtioneuvoston työssä tulevalla hallituskaudella. Ihmisoikeusvaltuuskunta painottaa, että sitoutuminen on todettava selkeästi myös hallitusohjelmassa 2019–2023.

Ihmisoikeusvaltuuskunnan hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2019-2023:

1. Valtioneuvostolla on velvollisuus edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista

2. Mahdollisuuksia osallistua yhdenvertaisesti yhteiskunnan toimintaan on parannettava

3. Lainsäädäntöhankkeiden vaikutustenarviointia perus- ja ihmisoikeuksien kannalta on tehostettava

4. Perus- ja ihmisoikeusrakenteita on vahvistettava ja selkeytettävä

Ihmisoikeusvaltuuskunnan hallitusohjelmakannanotto 9.4.2019

 

Ihmisoikeusvaltuuskunta on koonnut kannanottonsa taustaksi keskeisiä havaintoja Suomen perus- ja ihmisoikeustilanteesta vuonna 2019 ja 37 suositusta puutteiden korjaamiseksi. Kooste antaa hyvän lähtökohdan työlle perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi ja edistämiseksi käytännössä.

Perus- ja ihmisoikeustilanne Suomessa – Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset hallituskaudelle 2019–2023  (tausta-aineisto ja suositukset, 25 s)

Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset 2019-2023 (suositukset, 2 s)

 

 

Liitteet