Amnesty: Raiskauksen uhrien oikeudet eivät toteudu Pohjoismaissa, ml. Suomessa

11.4.2019

Seksuaalirikosten uhrien asemaa parannettava ja seksuaalirikoslainsäädännön uudistaminen aloitettava mahdollisimman pian vaalien jälkeen

 

Ihmisoikeusvaltuuskunta on kiinnittänyt 9.4.2019 julkaistuissa hallituskausisuosituksissaan huomiota Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoon Suomessa ja tukenut mm. raiskauslainsäädännön uudistusta.

Amnesty International on julkaissut kaikkia pohjoismaita koskevan tutkimuksen raiskauksia koskevasta lainsäädännöstä, uhrin asemasta ja oikeuksiin pääsystä. Maaliskuussa on julkaistu myös Suomea koskeva erillinen raportti.


 

Ihmisoikeusvaltuuskunnan hallituskaudelle 2019-2023 antamat Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoon ja seksuaalirikoslainsäädännön uudistustarpeisiin liittyvät suositukset

  • Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkival­lan vastaisen työn rahoitusta ja koordinaatiota parannetaan.

  • Kehitetään lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden palveluita ja taataan riittävä erityisosaaminen eri puolilla Suomea.

  • Puututaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan myös lainsäädännön keinoin muun muassa uudistamalla seksuaalirikoslainsäädäntöä.


 

Istanbulin sopimus (Finlex, fi)

Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma 2018-2021 (sis. linkkejä)

Seksuaalirikokset (Rikoksentorjuntaneuvosto)

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen  (STM)

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö (THL)

Oikeusministeri Häkkäsen puhe Amnestyn raportin julkaisutilaisuudessa lainsäädännön uudistustarpeista 6.3.2019

Euroopan perusoikeusviraston (FRA) naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsitelleen selvityksen aineisto (2014-)