Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2018

17.4.2019 klo 11

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2018 on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi.

Tiedote 17.4.2019

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2018 julkaistu

 

Ihmisoikeuskeskuksen vuoden 2018 tavoitteet asetettiin toimintasuunnitelmassa[1], jonka Ihmisoikeusvaltuuskunta hyväksyi syyskuussa 2017. Ihmisoikeuskeskus katsoo saavuttaneensa asetetut tavoitteet hyvin.

 

Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen

Perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen osa-alueita ovat koulutus, tutkimus, tiedotus ja yleinen edistäminen. Ihmisoikeuskeskuksen omat verkkoluennot levisivät entisestään. Perus- ja ihmisoikeuskoulutushankkeet etenivät hyvin ja niissä saatiin tuloksia. Tämän mahdollisti suunnitelmallinen työ, koulutustyön lisäresurssit sekä yhteistyö eri tahojen kanssa. Ihmisoikeuskeskus jatkoi mm. yhteistyötä ihmisoikeuskasvatuksessa Helsingin yliopiston kanssa.

Perus- ja ihmisoikeustutkimuksen osalta Ihmisoikeuskeskus teetti kansainvälisesti vertailevan selvityksen taustoittamaan transseksuaalin sukupuolen vahvistamista koskevan lain (ns. translain) uudistamistarpeita. Ihmisoikeuskeskus osallistui myös Suomen akatemian ikääntyvien ja hoivan huippututkimusyksikön neuvottelukunnan toimintaan.

Suunnitelmallisuus keskuksen tiedottamisessa lisääntyi ja sen kohdistettu koulutus- ja kasvatusviestintä oli tuloksellista.

 

Ihmisoikeusvaltuuskunta

Ihmisoikeusvaltuuskunnassa käsiteltiin vuonna 2018 mm. tietosuojaa ja biometrisiä tunnisteita tietoturvan ja yksityisyyden kannalta sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa. Valtuuskunta hyväksyi kannanoton, jossa vaadittiin naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisten toimien vahvistamista. Lisäksi järjestettiin valtuuskunnan työpajoja, joiden tuloksena huhtikuussa 2019 julkaistiin ”Perus- ja ihmisoikeustilanne Suomessa - Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset hallituskaudelle 2019-2023”. Samalla julkaistiin suositukset hallituskaudelle 2019-2023.

 

Kansainvälinen yhteistyö

Ihmisoikeuskeskus osallistui kansainväliseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön sekä GANHRI:n että ENNHRI:n hallituksen jäsenenä ja Euroopan perusoikeusviraston (FRA) hallintoneuvoston puheenjohtajana. Keskus on pystynyt aktiivisesti vaikuttamaan sen omien verkostojen toiminnan kehittämiseen.

 

Ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta

Ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaa kehitettiin voimakkaasti. Määriteltyjen teemojen osalta annettiin määräaikaisraportointiin aiempaa laajemmin lausuntoja ja osallistuttiin kuulemistilaisuuksiin. Tämän mahdollisti mm. laaja yhteistyöverkosto. Edistämis- ja seurantatyötä tehtiin myös antamalla lausuntoja ja tekemällä kannanottoja (mukaan lukien oma-aloitteiset) useista teemoista kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille.

 

Vammaisten henkilöiden oikeudet

Ihmisoikeuskeskuksen erityistehtävänä on yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen ja Ihmisoikeusvaltuuskunnan kanssa edistää, suojella ja seurata YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanoa. YK:n vammaisyleissopimuksen edistäminen ja seuranta ja yhteistyö viranomaisten ja vammaisjärjestöjen kanssa kehittyi ja ajantasaista kokemusperäistä tietoa saatiin mm. vammaisille henkilöille tehdyn verkkokyselyn kautta.

 

Ihmisoikeusvaltuuskunnan alainen vammaisten ihmisoikeuskomitea (VIOK) lausui hallituksen CRPD-komitealle annettavaan määräaikaisraporttiin. Lisäksi VIOK lausui pyynnöstä Ihmisoikeuskeskukselle liittyen oikeuskanslerin lausuntopyyntöön asiassa, jossa oli kyse henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvien toimenpiteiden suorittamisesta vammaisten henkilöiden asumispalveluissa.

 

Vuoden 2018 erityisteema - määräaikaisraportointi

Vuoden 2018 toimintakertomuksen teemaksi (Osa V) valittiin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon seuranta ja määräaikaisraportointi. Teemaosiossa avataan tarkemmin, mitä tähän työhön sisältyy ja mitä hyötyä siitä on keskukselle, laajemmin perus- ja ihmisoikeustyölle sekä yksilön oikeuksien toteutumiselle.

 

Toimintakertomus julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja vain sähköisinä versioina.

 


[1] https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/julkaisut2/toimintakertomukset-ja-toimintas/

Liitteet