YK-CERD-Yleiskommenttiluonnos lausunnolla 30.6.2019 asti

17.5.2019

Rotusyrjinnän vastaisen komitean yleiskommentti nro 36 käsittelee etnistä profilointia, sen ehkäisyä ja torjuntaa.

YK:N CERD-komitea valmistelee yleiskommenttia nro.36 teemasta etninen profilointi- ennaltaehkäiseminen ja torjunta. Luonnos ohessa (8 sivua).

Komitea pyytää kaikkia teemaa tuntevia ja sen kanssa työskenteleviä  tahoja toimittamaan kommentit luonnoksesta 30.6.2019 mennessä osoitteeseen cerd.racialprofiling@ohchr.org

Lausunnon tulee olla

  • tiivis ja asiaan keskittyvä
  • ilmaista selkeästi, mikäli kommentti kohdistuu johonkin tiettyyn kappaleeseen luonnoksessa
  • WORD-muotoinen
  • enintään 5 sivua pitkä
  • englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi.

Lausunnot julkaistaan komitean verkkosivulla, joten henkilökohtaista tietoa lausuntoon ei voi sisällyttää.

 

Lisätietoa komitean verkkosivulta: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/GC36.aspx

Liitteet