EN: Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) julkaisi vuosiraporttinsa

11.6.2019

Vihapuhe ja ulkomaalaisvastainen populismi huolestuttavat edelleen Euroopassa vuonna 2018

https://go.coe.int/DrmD8

Strasbourg, 11.06.2019 – Ulkomaalaisvastainen populismi ja rasistinen vihapuhe ovat edelleen merkittävässä asemassa ajankohtaisessa poliittisessa ilmastossa Euroopassa vuonna 2018, todetaan Euroopan rasisismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission (ECRI)tänään julkaistussa vuosiraportissa.

Ulkomaalaisia ja kansallisia vähemmistöjä syyllistävät tahot, ml. populistiset poliitiko jotka pyrkivät jakamaan yhteiskuntia, käyttävät hyväkseen kansalaisten kasvavaa huolta mm. taloudellisista ja teknologisista muutoksista. Tähähn syyllistyvät muutkin kuin äärilaitojen poliitikot, mikä on huolestuttava kehitys ECRIn mielestä.

“Ideologioihin perustuvat oletukset kansallisuuksien ja etnisten tai uskonnollisten ryhmien yhteensopimattomuudesta vaarantaa yhteiskuntien koherenssin, samoin kuin "rodullisen ylivallan" edistäminen. "me vastaan ne"- lähestymistapa aiheuttaa vaaraa poliittisessa ja julkisessa keskustelussa".

Lue lehdistötiedote

Lue lisää ECRIstä ja sen työstä

 

ECRIn Suomea käsittelevä sivu