Ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon seuranta - Ajankohtaista

8.10.2019

Ihmisoikeuskeskus on koonnut oheen ajankohtaista tietoa ja linkkejä määräaikaisraportoinnista.

Yleistä

  • UM:n on päivittänyt koosteensa Suomen saamista suosituksista YK:n ja EN:n ihmisoikeusvalvontaelimiltä. Kaikki muut keskeiset suositukset ovat  koosteessa paitsi uudistetun Euroopan sosiaaliseen peruskirjan ja Lanzaroten sopimuksen täytäntöönpanon suositukset. 
  • UM:n verkkosivu-uudistuksessa vaurioituneet määräaikaisraportoinnin verkkosivut (https://um.fi/ihmisoikeussopimukset-ja-raportit) ovat parhaillaan korjattavina ja raportteja palautetaan sivuille. Sivuilta löytyy (kun korjaustoimet tehty) hallituksen antamat määräaikaisraportit, LOI- ja LOIPR-asiakirjat, annetut suositukset jne. eri kieliversioina.

 

Määräaikaisraportoinnin määräaikoja

  • TSS- raportin hallituksen määräaika on 2.4.2020. Raportti muodostuu hallituksen vastauksista LOIPR-asiakirjassa (List of Issues Prior to Reporting) esitettyihin kysymyksiin ja tietopyyntöihin. TSS-sopimus LOIPR https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=7644057
  • KP-raportin hallituksen määräaika on 2.4.2020. Raportti muodostuu hallituksen vastauksista LOIPR-asiakirjassa (List of Issues Prior to Reporting) esitettyihin kysymyksiin ja tietopyyntöihin. KP-sopimuksen LOIPR  https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/?x5822114=7643363
  • CAT-sopimuksen (Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus) osalta CAT-komitea hyväksyy LOIPR-asiakirjan Suomen 8. raportin valmistelua varten 11.11.2019 alkavassa istunnossaan (julkaistaan joulukuun alussa). Hallituksen määräaika raportille on tällä tietoa 7.12.2020. Tarkemmista ajankohdista aineiston toimittamista varten tiedotetaan myöhemmin käsittelyajankohdan selvittyä. https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/seuranta/maaraaikaisraportointi-yk-en/raportoinnin-aikataulut/cat/

 

Muuta raportoinnista

 

Lisäksi

  • EN:n IO-sopimusjärjestelmän ja EIT:n uudistusprosessi on myös meneillään. Prosessi on ollut eri muodoissa ja osa-alueilla vireillä pitkään, nyt meneillään on vuoden 2010 Interlakenin prosessin jatko, josta viimeisin konferenssi järjestettiin Kööpenhaminassa 2018. Tämän hetken kuumia kysymyksiä ovat mm. valtiovalitukset ja valtion vastuu extraterritoriaalisissa tilanteissa (tilanteet, joissa jokin alue kuuluu valtioon, mutta käytännössä ei ole tuon valtion hallinnon piirissä, esim Transnistria jne.). Lue lisää uudistuksesta, sen taustoista ja vaiheista tuomioistuimen sivuilta https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/reform&c=  sekä EN:n hallitusten välisen CDDH-työryhmän (Steering Committee for Human Rights) ja sen alaisten CDDH-INST ja CDDH-SYSC (Committee of Experts on the System of the European Convention on Human Rights) työstä tässä teemassa https://www.coe.int/en/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/echr-system.

 

Jos oli mennyt ohi

 

Ja vielä EIT-triviaa