EIT-vuosiraportti 2019 julkaistu tilastoineen

19.2.2020

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosiraportti ja tilastot vuodelta 2019 on julkaistu. Suomea vastaan vireillä 19 valitusta.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on julkaissut vuosiraporttinsa ja tilastonsa vuodelta 2019.

Lue koko raportti (en). Raportti sisältää myös tiivistelmän vuoden 2019 mielenkiintoisimmista ratkaisuista (Luku 2, alkaa sivulta 27).

 

Yleistä

Vuonna 2019 yhteensä 44.500 valitusta siirrettiin tutkittavaksi juridiseen kokoonpanoon (3% enemmän kuin vuonna 2018, yhteensä 43.100)

29,800 näistä siirrettiin yhden tuomarin kokoonpanoon, koska ne arvioitiin sellaisiksi, joita ei oteta tutkittavaksi (declared inadmissible, 2 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna). Nämä käsitellään välittömästi. Yhteensä 14,700 valitusta määriteltiin jaoston tai komitean käsittelyä vaativiksi (7 %  enemmän kuin vuonna 2018).

Yhteensä 40.667 valitusta käsiteltiin juridisessa kokoonpanossa. Määrä oli 5% vähemmän kuin vuonna 2018 (42.761). Vuoden aikana kokoonpanoissa käsiteltiin 3.800 juttua vähemmän kuin mitä tuli niissä käsiteltäväksi. Juridisessa kokoonpanossa vireillä olevien tapausten määrä kasvoi, ollen vuoden lopussa 59.800 tapausta (vuoden 2018 lopussa vireillä olevia valituksia oli 56,350).

Lue lisää tuomioistuimen tilastoja

Lue lisää tilastoanalyysistä

 

Suomea vastaan tehdyt valitukset EIT:ssä

Vuonna 2019 vireille tuli 131 Suomea koskevaa valitusta (174 valitusta v. 2018) .

Vuonna 2019 yhteensä 131 Suomea koskevaa valitusta jätettiin tutkimatta tai poistettiin eri syiden vuoksi käsittelystä (170 valitusta vuonna 2018).

Suomea koskevia valituksia oli vuoden 2019 lopussa vireillä EIT:n eri kokoonpanoissa 19 kappaletta (20 kpl vuonna 2018).

Vuonna 2019 Suomen hallitukselle kommunikoitiin 4 valitusta lausuntoa varten (5 valitusta vuonna 2018).

Vuoden 2019 aikana Suomea vastaan haettiin yhteensä 22 täytäntöönpanokieltopäätöstä. Yksi kielto myönnettiin (palautus Italiaan).

Suomi teki vuonna 2019 sovinnon yhdessä tapauksessa.

Suomi sai päätöksen kahdessa valituksessa vuonna 2019.

  • N.A. v. Finland - artikloiden 2 ja 3 loukkaus
  • SA-Capital Oy v. Finland - ei rikkomusta, 6 artikla

Historiatietoja

Vuosina 1990-2019 Suomi on saanut 190 tuomiota EIT:sta. Määrällisesti suurin osa näistä on koskenut oikeudenkäynnin kestoa (62) tai muita oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiä (37).

Tuomioista 141 sisälsi vähintään yhden rikkomuksen.

Tuomioista 36 ei sisältänyt rikkomuksia lainkaan.

Tuomioista 9 ratkaistiin sovintomenettelyssä.

Tuomioista 4 ratkaistiin muutoin (just satisfaction, revision, preliminary objections and lack of jurisdiction).

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vuosikertomukset 

 

Tuomioistuimen maakohtaisia tiivistelmäasiakirjoja (Facts and Figures, päivitetty helmikuussa 2019)

 

Jäsenmaiden maaprofiileja (Suomen osalta päivitetty tammikuussa 2020)

 

Tuomioistuimen tilastosivu