EN: Sosiaalisten oikeuksien komitea julkaisi 2019 vuosiraporttinsa

25.3.2020

Komitea katsoo, että lasten, perheiden ja maahanmuttajien sosiaaliset oikeudet Euroopassa ovat vaarassa.

Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea julkaisi 24.3.2020 raporttinsa ja päätelmänsä vuodelta 2019.

Raportin teemana oli Euroopan sosiaalisen peruskirjan artiklat, jotka koskevat lapsia, perheitä ja maahanmuuttajia. Raportin kohdeajankohta oli vuosien 2014 ja 2017 välinen aika.

  • Lasten ja nuorten suojelu  (Artikla 7);
  • työssäkäyvien naisten äitiyden suojelu (Artikla 8);
  • perheen oikeus sosiaaliseen, oikeudelliseen ja taloudelliseen suojeluun (Artikla 16);
  • lasten ja nuorten oikeus sosiaaliseen, oikeudelliseen ja taloudelliseen suojeluun (Artikla 17);
  • siirtotyöläisten ja heidän perheidenseä oikeus suojeluun ja apuun (Artikla 19);
  • perheellisten työntekijöiden oikeus yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin ja kohtelun (Artikla 27)
  • oikeus asuntoon (Artikla 31).

Suomen osalta päätelmät perustuvat Suomen antamaan 14:sta raporttiin (30.10.2018).

Suomen katsottiin täyttäneen peruskirjan vaatimukset 26 kohdan osalta (26 conclusions of conformity): Articles 7§1, 7§2, 7§3, 7§4, 7§5, 7§7, 7§8, 8§4, 16, 17§1, 17§2, 19§2, 19§3, 19§4, 19§5, 19§6, 19§7, 19§8, 19§9, 19§11, 19§12, 27§1, 27§2, 31§1, 31§2 and 31§3;

 

Kahden kohdan osalta Suomen ei katsottu täyttäneen vaatimuksia (2 conclusions of non-conformity): Articles 8§2 and 27§3.

Nämä koskivat sitä, että laki ei mahdollista raskauden tai muiden perhesyiden  vuoksi laittomasti irtisanotun henkilön työsuhteen palauttamista voitetun oikeuskäsittelynkään jälkeen.

 

Kahden kohdan osalta komitea vaati lisätietoa voidakseen tehdä ratkaisunsa (Articles 7§10 and 19§1)

Nämä koskevat lasten suojelua seksuaaliselta hyväksikäytöltä sekä rasisimin, vihapuheen ja muukalaisvihan vastaisten toimien riittämättömyyttä, mm. julkisen keskustelun osalta.

 

Sosiaalisten oikeuksien komitean tiedote liiitteineen

Suomea koskeva raportti
 

Ulkoministeriön raportointisivu (suomen raportit ja annetut suositukset eri kielillä)

Ihmisoikeuskeskuksen sosiaalisen peruskirjan raportointisivu.

 

EUROOPAN SOSIAALISTEN OIKEUKSIEN KOMITEA

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea käsittelee Euroopan sosiaalisen peruskirjan nojalla tehtyjä järjestökanteluja sekä jäsenvaltioiden määräaikaisraportteja.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle voivat valittaa työmarkkinaosapuolet sekä kansalaisjärjestöt. Yksityishenkilöt eivät voi tehdä kantelua sosiaalisen peruskirjan nojalla.

Järjestö voi tehdä kantelun, jos se epäilee, ettei peruskirjaa ole tietyssä, kanteluiden järjestelmän hyväksyneessä jäsenvaltiossa pantu riittävällä tavalla täytäntöön.

 

Liitteet