Uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenet valittu – valtuuskunnan merkitys korostuu poikkeustilanteessa

2.4.2020


Eduskunnan oikeusasiamies on asettanut uuden Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunnan. Erityisesti nyt poikkeusaikana tarvitaan laajaa yhteistyötä perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Ihmisoikeusvaltuuskunnalla on tässä työssä tärkeä ja keskeinen asema.

Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäseneksi haki 135 asiantuntijaa yhteiskunnan eri sektoreilta. Valtuuskuntaan valittiin 38 jäsentä, jotka edustavat vahvaa perus- ja ihmisoikeusosaamista omalta alaltaan. Kokoonpanoon kuuluvat aina myös ylimpien laillisuusvalvojien, erityisvaltuutettujen ja Saamelaiskäräjien edustajat.

Kautensa aloittaneessa valtuuskunnassa on asiantuntemusta muun muassa oikeusvaltiokysymyksistä, vammaisten ihmisten oikeuksista, vanhusten oikeuksista, sosiaalisista oikeuksista, yritysten ihmisoikeusvastuusta, teknologiaan liittyvistä perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä ja ilmastonmuutoksesta.

Uuden valtuuskunnan kausi alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.3.2024. Ihmisoikeusvaltuuskunta käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita, hyväksyy Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelman ja -kertomuksen ja voi antaa kannanottoja ajankohtaisiin perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio.

Asettamispäätös

Eduskunnan oikeusasiamiehen tiedote valtuuskunnan asettamisesta

 

Lisätiedot:

Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio, sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, 09 4321 (eduskunnan vaihde)

Ihmisoikeusvaltuuskunnan sihteeri, asiantuntija Leena Leikas, leena.leikas@ihmisoikeuskeskus.fi, 09 4321 (eduskunnan vaihde)

 

Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenet kaudella 2020-2024:

Ylimpien laillisuusvalvojien, erityisvaltuutettujen ja Saamelaiskäräjien edustajat

 • Aarnio Reijo, tietosuojavaltuutettu
 • Hakonen Kimmo, tiedusteluvalvontavaltuutettu
 • Hiltunen Rainer, toimistopäällikkö, vt. yhdenvertaisuusvaltuutettu
 • Maarianvaara Jukka, tasa-arvovaltuutettu
 • Pekkarinen Elina, lapsiasiavaltuutettu
 • Puumalainen Mikko, apulaisoikeuskansleri
 • Sakslin Maija, eduskunnan apulaisoikeusasiamies
 • Juuso Tuomas Aslak, puheenjohtaja, Saamelaiskäräjät

Muut jäsenet

 • Ali Atik, OTK, VT, toimitusjohtaja, Lakiasiaintoimisto Allianssi Oy
 • Angersaari Inga, YTM, projektipäällikkö, Diak
 • Arikka Laura, TM, toimitusjohtaja, Erätauko-säätiö
 • Caldén Anna, sosionomi (AMK), koordinaattori, Samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS
 • Enache-Kotilainen Anca, FM, kehittämispäällikkö, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
 • Haanperä Outi, PhD (Economics), johtava asiantuntija, Sitra
 • Iivonen Esa, OTM, johtava asiantuntija, Mannerheimin lastensuojeluliitto
 • Juvonen Anu, MA (Development Studies), toiminnanjohtaja, DEMO ry
 • Jylhä Marja, LT, gerontologian professori, Tampereen yliopisto
 • Kalliomaa-Puha Laura, OTT, sosiaalioikeuden professori, Tampereen yliopisto
 • Kallioniemi Arto, TT, KM, uskonnon didaktiikan professori, Helsingin yliopisto
 • Kupila Sakris, lääketiet.kand., puheenjohtaja, SETA ry
 • Laajapuro Niina, Pol.Mag, MBA, ihmisoikeustyön johtaja, Amnesty International Suomen osasto
 • Laukkanen Janne, OTM, YTM, johtaja (viestintä ja vaikuttaminen), Lakimiesliitto
 • Mahlamäki Pirkko, FM, OTM, pääsihteeri, Vammaisfoorumi
 • Mattila Kaari, VTT, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto
 • Mattila Yrjö, VTT, OTL, VT, juridinen konsultti, Omaishoitajaliitto
 • Mäki-Petäjä-Leinonen Anna, OTT, dos., johtaja, Hyvinvointioikeuden instituutti/Itä-Suomen yliopisto
 • Nuotio Kimmo, OTT, Rikosoikeuden professori, Helsingin yliopisto
 • Ojanen Tuomas, OTT, dos., valtiosääntöoikeuden professori, Helsingin yliopisto
 • Okkonen Laura, fil.yo, Senior Human Rights Manager, Vodafone Group Plc
 • Ollus Natalia, OTT, VTM, johtaja, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)
 • Rankinen Lea, ympäristötekniikan DI, vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Paulig Group
 • Salminen Mirva, YTM, tutkija, Lapin yliopisto
 • Sood Nitin, VTM, BA (Liberal Arts and Sciences), yhdenvertaisuussuunnittelija, Helsingin kaupunki
 • Suomu Katariina, YTM, toiminnanjohtaja, Muistiliitto
 • Suurpää Leena, VTT, dos., johtaja, Nuorten turvatalotoiminta, Suomen Punainen Risti
 • Teittinen Antti, YTT, dos., tutkimuspäällikkö, Kehitysvammaliitto
 • Thors Astrid, OTK, VT
 • Viljanen Jukka, HTT, julkisoikeuden professori, Tampereen yliopisto