Julkaisu: Perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen Suomessa- koottuja havaintoja

20.4.2020

Uudessa julkaisussa on koottu teemoittain ns. PIO-valvojien havaintoja puutteista ja ongelmista perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa.

Ihmisoikeuskeskus on koonnut teemoittain perus- ja ihmisoikeuksien toteu­tumista valvovien ja edistävien itsenäisten ja riippumattomien toimijoiden, ns. PIO-valvojien (oikeuskansleri, oikeusasiamies, yhdenvertaisuus-, tasa-arvo-, lapsiasia- ja tietosuojavaltuutetut), sekä ylimpien tuomioistuinten (KKO, KHO) huomioita. Mukana myös Ihmisoikeuskeskuksen ja Ihmioikeusvaltuuskunnan omia huomioita.

Huomiot koskevat puutteita ja ongelmia perus-ja ihmisoikeuksien toteutumisessa Suomessa. Ajallisesti huomiot on kerätty vuoden 2018 vuosikertomuksista ja muista julkaisuista. Monet teemat kuitenkin ovat edelleen ajankohtaisia.

Julkaisun teemat on valittu pääasiassa Ihmisoikeuskeskuksen toiminnassa Suomessa esiin tulevista aihealueista. Otos ei siis kata kaikkia ongelmateemoja eikä kaikkia ko. viranomaisten huomioita maini­tuista teemoista.

 

Julkaisusta tulee päivitetty versio kesällä 2020.

Lue julkaisu

Liitteet