Ihmisoikeuskeskus edisti vanhusten oikeuksia monin tavoin vuonna 2019

29.4.2020

Ihmisoikeuskeskuksen työssä vanhusten oikeuksien osalta painottuivat viime vuonna etenkin sidosryhmätyön kehittäminen ja tiedon tuottaminen ikääntyneiden oikeuksista.

Ihmisoikeuskeskuksessa alkoi systemaattinen työ ikäihmisten oikeuksien edistämiseksi keväällä 2019. Eduskunta myönsi tehtävään lisäresursseja, joilla voitiin rekrytoida Ihmisoikeuskeskukseen kaksi asiantuntijaa vanhusten oikeuksien edistämistehtäviin. Työ vanhusten oikeuksien edistämiseksi aloitettiin luomalla verkostoja vanhusten ja heidän oikeuksiensa parissa työskentelevien tahojen kanssa ja kartoittamalla samallavanhusten oikeuksien toteutumista.

Keskeistä toiminnassa oli viime vuonna myös oikeudellisen näkökulman vahvistaminen esimerkiksi tuotamalla tietoa vanhusten oikeuksista. Ihmisoikeuskeskus julkaisi lokakuussa 2019 Ikääntyneiden henkilöiden oikeudet – keskeiset kansainväliset sopimukset ja kansallinen lainsäädäntö -julkaisun, jossa käydään tiiviisti läpi ihmisoikeussopimuksia ja muita instrumentteja ikääntyneiden oikeuksien kannalta. Lisäksi julkaisussa käsitellään Suomen perustuslakia ja muuta kansallista lainsäädäntöä ikääntyneiden näkökulmasta.

 

Vanhusten oikeuksien edistämistyön tavoitteita vuonna 2019 olivat:
• oikeusperustaisen näkökulman vahvistaminen muun muassa vanhuspalveluissa
• vaikuttaminen arvoihin ja asenteisiin
• vaikuttaminen tietoon/tietämykseen vanhusten oikeuksista sekä
• vaikuttaminen vanhusten oikeuksiin liittyvän lainvalmistelun laatuun ja lakien/ suositusten sisältöön.

 

Ihmisoikeuskeskus jatkaa työtä vanhusten oikeuksien edistämiseksi laaja-alaisesti viime vuoden työn pohjalta. Vuoden 2020 aikana muun muassa kehitetään edelleen koulutusta vanhusten oikeuksista ja vahvistetaan yhteistyötä esimerkiksi vanhusneuvostojen kanssa. 

Lue lisää:

Ihmisoikeuskeskuksen toimintakertomus 2019: Vanhusten oikeuksien edistäminen ja seuranta 

Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma 2020

 

Liitteet