Suomessa HLBTI-henkilöt kokevat asenteiden parantuneen, mutta häirintäkokemukset yhä yleisiä

14.5.2020

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) julkaisemassa laajassa kyselytutkimuksessa A long way to go for LGBTI equality selvitettiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksia syrjinnästä ja viharikoksista EU-maissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Serbiassa ja Pohjois-Makedoniassa.

Yhä useammat homot, lesbot, biseksuaalit, transihmiset ja intersukupuoliset (HLBTI) henkilöt ovat avoimempia suuntautumisestaan, mutta pelon, väkivallan ja syrjinnän kokemukset ovat edelleen yleisiä, kertoo EU:n perusoikeusviraston (FRA) 14. toukokuuta julkaisema kyselytutkimus.

Eri maiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja, mikä ei välttämättä käy ilmi EU:n keskiarvoista. Esimerkiksi Suomessa, Irlannissa ja Maltalla yli 70 prosenttia HLBTI-henkilöistä vastasi yhteiskunnan olevan entistä suvaitsevaisempi, kun taas esimerkiksi Puolassa 68 prosenttia ja Ranskassa 54 prosenttia sanoo suvaitsevaisuuden vähentyneen.

Suomea koskevat tulokset ovat kautta linjan EU-maiden keskiarvoja myönteisempiä, mutta luvut kertovat silti karua kieltä: esimerkiksi 32 prosenttia suomalaisvastaajista kertoo kokeneensa häirintää kyselyä edeltäneen vuoden aikana ja 39 prosenttia välttää kulkemasta käsi kädessä samaa sukupuolta olevan kumppaninsa kanssa. 

Moniperusteiden syrjinnän osalta ei ole maakohtaista tarkastelua, mutta esimerkiksi vastaajista, jotka määrittelevät itsensä vammaisiksi henkilöiksi, 36 prosenttia pitää vammaisuutta syrjintää lisäävänä tekijänä. Vastaavasti 40 prosenttia vastaajista, jotka identifioivat itsensä etniseen vähemmistöön kuuluvaksi tai maahanmuuttajataustaiseksi, kokee taustansa olevan syrjintää lisäävä tekijä. Avoimuuden osalta 15-17-vuotiaista vastaajista vain 5 prosenttia ja 18-24-vuotiaista vastaajista vain 12 prosenttia kertoo olevansa hyvin avoin omasta HLBTI-taustastaan. Yli 55-vuotiaista puolestaan 36 prosenttia kertoo olevansa hyvin avoin.

Kyselyn keskeisiä tuloksia Suomen osalta:

Avoimuus:

  • 39 prosenttia välttää usein tai aina pitämästä kädestä kiinni samaa sukupuolta olevaa kumppaniaan, (EU-keskiarvo 61 prosenttia).
  • 50 prosenttia on nyt melko tai hyvin avoin HLBTI-taustastaan (EU-keskiarvo 47 prosenttia).

Syrjintä:

  • 14 prosenttia kokenut syrjintää työpaikalla kyselyä edeltäneen vuoden aikana (EU-keskiarvo 21 prosenttia).

Häirintä ja väkivalta:

  • 32 prosenttia kertoo joutuneensa häirinnän kohteeksi kyselyä edeltäneen vuoden aikana, (EU-keskiarvo 38 prosenttia). Häirintä on yleisintä nuorempien ikäluokkien kohdalla, kun katsotaan kyselyn koko aineistoa (15-17-vuotiaat 47 prosenttia, yli 55-vuotiaat 24 prosenttia).  
  • Yksi viidestä transihmisestä tai intersukupuolisesta henkilöstä kertoo joutuneensa fyysisen tai seksuaalisen hyökkäyksen kohteeksi kyselyä edeltäneiden viiden vuoden aikana, ei maakohtaista tarkastelua. Määrä on kaksinkertainen muihin vastaajaryhmiin verrattuna.
  • 9 prosenttia kertoo joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi kyselyä edeltäneiden viiden vuoden aikana (EU-keskiarvo 11 prosenttia). 

Suvaitsemattomuus ja ennakkoluulot:

  • 70 prosenttia kertoo ennakkoluulojen ja suvaitsemattomuuden vähentyneen viimeisten viiden vuoden aikana, (EU-keskiarvo 40 prosenttia).
  • 11 prosenttia kertoo suvaitsemattomuuden ja ennakkoluulojen lisääntyneen Suomessa (EU-keskiarvo 36 prosenttia).
  • 61 prosenttia vastaajista uskoo, että Suomen hallitus toimii tosiasiallisesti vähentääkseen ennakkoluuloja ja suvaitsemattomuutta HLBTI-henkilöitä kohtaan (EU-keskiarvo 33 prosenttia).

FRA:n raportissa A long way to go for LGBTI equality tarkastellaan, miten noin 140 000 HLBTI-henkilöä Euroopan unionissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Serbiassa ja Pohjois-Makedoniassa kokee ihmisoikeuksiensa toteutuvan. Verrattaessa tuoreen tutkimuksen tuloksia vuonna 2012 toteutettuun FRA:n ensimmäiseen HLBT-kyselyyn osoittautuu, ettei seitsemässä vuodessa ei ole juurikaan tapahtunut yleistä edistymistä.

”Liian moni HLBTI-henkilö piilottelee edelleen peläten joutuvansa naurunalaiseksi, syrjityksi tai jopa pahoinpidellyksi. Vaikka HLBTI-henkilöiden yhdenvertaisuutta on edistetty joissakin maissa, kyselyn tulokset osoittavat, että tosiasiallista edistymistä on yleisesti ottaen liian vähän, ja monet HLBTI-henkilöt ovat haavoittuvassa asemassa. Covid-19-epidemia saattaa pahentaa heidän työhön ja terveydenhuoltoon liittyviä ongelmiaan. Päättäjien olisi pantava tämä merkille ja tehostettava toimiaan HLBTI-henkilöiden oikeuksien täysimääräisen kunnioittamisen edistämiseksi”, sanoo FRA:n johtaja Michael O’Flaherty.

Lisätiedot:

media@fra.europa.eu

+43 1 580 30 653

 

A long way to go for LGBTI equality -raportti:

https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results

Maakohtainen raportti, Suomi:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/lgbti-survey-country-data_finland.pdf

FRA:n mediapaketti:

https://fra.europa.eu/en/media/press-packs/eu-lgbti-survey