EN: Venetsian komission Rule of Law Checklist julkaistu suomeksi

14.5.2020

Ulkoministeriö on julkaissut suomenkielisen käännöksen Euroopan neuvoston Demokratiaa oikeusteitse –komission eli Venetsian komission (Venice Commission) laatimasta oikeusvaltion tarkistuslistasta (Rule of Law Checklist).

Venetsian komission (Venice Commission) laatima tarkistuslista (Rule of Law Checklist) on tarkoitettu kattavaksi välineeksi arvioitaessa oikeusvaltioperiaatteen noudattamista jäsenvaltioissa. Se on hyväksytty Venetsian komitean 106. täysistunnossa 2016.

Oikeusvaltion tarkistuslista suomeksi liitteenä.

Alkuperäinen oikeusvaltion tarkistuslista (englanniksi)

Venetsian komissio on antanut myös 10. toukokuuta 2020 julkilausuman 30-vuotisen työnsä tuloksista. Merkittävien saavutustensa, kuten perustuslakien ja lainsäädännön uudistamisen uusissa eurooppalaisissa demokratioissa, perustuslakituomioistuinten perustamiseen osallistumisen ja standardien kehittämisen demokraattisille vaaleille, lisäksi jäsenmaissa on edelleen monia, uusiakin, haasteita.

Julkilausuma 30-vuotisen työn tuloksista (englanniksi)

Venetsian komissio on lisäksi julkaissut covid-19-pandemian vuoksi ajankohtaisen poikkeustilaa ja poikkeustilan aikaisia valmiuksia käsittelevän koosteen 16. huhtikuuta 2020. Kooste sisältää otteita komitean raporteista ja selvityksistä, sekä maakohtaisia lausumia poikkeustilassa ja siihen liittyvälle lainsäädännölle olennaisista perustuslain pykälistä.

Kooste Venetsian komission lausunnoista poikkeustilan osalta (englanniksi, myös liitteenä)

Vuonna 1990 perustettu Venetsian komissio on Euroopan neuvoston alaisuudessa toimiva neuvoa-antava elin, joka koostuu riippumattomista asiantuntijoista. Sen keskeisiin työvälineisiin kuuluvat lausunnot, joita se antaa joko jäsenvaltioiden tai Euroopan neuvoston instituutioiden pyynnöstä tai oma-aloitteisesti. Komissio antaa myös oikeudellista neuvontaa jäsenvaltioille niiden uudistaessa perustuslakejaan ja lainsäädäntöään sekä järjestää koulutusta ja seminaareja toimialansa kysymyksistä.

 

Liitteet