Ihmisoikeuskeskuksen uusi ihmisoikeusvaltuuskunta aloitti toimintansa

20.5.2020

Eduskunnan oikeusasiamiehen maaliskuussa nimeämä ihmisoikeusvaltuuskunta (toimikausi 2020-2024) piti tänään ensimmäisen kokouksensa.

Ihmisoikeuskeskuksen uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan 38-jäseninen kokoonpano aloitti keskiviikkona toimintansa verkkokokouksen välityksellä. Kautensa aloittaneessa valtuuskunnassa on laaja-alaista perus- ja ihmisoikeusasiantuntemusta muun muassa oikeusvaltiokysymyksistä, vammaisten ihmisten oikeuksista, vanhusten oikeuksista, sosiaalisista oikeuksista, yritysten ihmisoikeusvastuusta, teknologiaan liittyvistä perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä, ilmastonmuutoksesta, vähemmistöjen oikeuksista ja osallistamisesta.

Kokouksessa esiteltiin yhteenveto valtuuskunnan jäsenille tehdystä teema- ja työtapakyselystä ja pohdittiin tulevalla toimikaudella käsittelyyn otettavia teemoja. Kyselyssä nousi voimakkaasti esille etenkin COVID-19-pandemian vaikutukset perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Myös ikääntyvien oikeudet ja vammaisten oikeudet ovat jatkossa merkittävässä roolissa valtuuskunnan työssä. Varsinaisesta työohjelmasta keskustellaan valtuuskunnan syyskuun kokouksessa.

Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Esa Iivonen, joka toimii Mannerheimin lastensuojeluliitossa johtavana asiantuntijana. Iivonen oli mukana valtuuskunnassa myös kaudella 2016-2020. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii virkansa puolesta Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio.

Kokouksessa valittiin myös jäsenet työvaliokuntaan sekä vammaisten henkilöiden ihmisoikeuskomiteaan (VIOK) ja uuteen ikääntyvien oikeuksien jaostoon. Näiden kokoonpanojen tehtävänä on valmistella valtuuskuntaan vietäviä asioita Ihmisoikeuskeskuksen tukena.

Lisätiedot:

Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio, sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi, 09 4321 (eduskunnan vaihde)

Lue lisää aiheesta:

Uutinen valtuuskunnan nimittämisestä

Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenet ja jäsenesittelyt

Työvaliokunnan ja jaostojen kokoonpanot